Visjon og veivalg

Dette dokumentet beskriver Stavanger Turistforenings (STF) målsettinger for perioden 2019 til 2023, og sentrale strategiske grep for å nå disse. Dokumentet er basert på DNTs veivalgsdokument for samme periode, som ligger til grunn også for STF.

Siktemålet her er å beskrive de overordnede prioriteringene. Mer detaljerte handlingsplaner vil bli utarbeidet av administrasjonen og de ulike grupper og lag i foreningen.

God lesing!

Annonse