Generelle vilkår for deltakelse på fellesturene til Stavanger Turistforening (STF)

A. Vilkår for alle turer:

1. Hvem kan være med?

Fellesturene er åpne for alle som tilfredsstiller de krav som settes til deltakernes fysiske og psykiske evne til å gjennomføre turen, se punkt 2.

2. Deltakerens ansvar

Deltakeren plikter å lese programmet grundig og vurdere om hun/han er fysisk og psykisk i stand til å gjennomføre turen. Dersom en deltaker er klar over at helsetilstanden ikke er god, er hun/han forpliktet til å konsultere lege. Deltakerne må ha med seg det utstyr som er nevnt i programmet. Deltakerne plikter å rette seg etter turleders anvisninger. Dersom en deltaker viser seg å være fysisk eller psykisk uskikket til å gjennomføre turen, er utilstrekkelig kledd eller mangler nødvendig utstyr, kan hun/han nektes å delta eller utelukkes fra resten av turen, uten at det kan kreves tilbakebetaling fra STF.

3. Turlederne

STF bruker godkjente turledere som har gjennomført DNTs turlederutdanning på gjeldene nivå for den aktuelle tur. Turledere på STFs fellesturer stiller på dugnad. For mer informasjon om DNTs turlederutdanning se DNTs turlederstige.

4. Forsikring

Deltakelse skjer på eget ansvar. STF påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige uhell/skader som måtte inntreffe under arrangementene. Unntak er ansvar på grunn av uaktsomhet hos STF og STFs ansatte, slik dette påhviler etter gjeldende lovgivning. Vi anbefaler deltakerne å tegne reise/ulykkesforsikring.

5. Klager

Turleder skal straks underrettes om eventuelle klager. Skriftlig redegjørelse og eventuelle krav om erstatning skal sendes STF snarest mulig og senest en måned etter at arrangementet er avsluttet.

6. Bilder

På turer i regi av Stavanger Turistforening kan det bli tatt bilder av deltakerne i løpet av turen. Disse bildene kan bli benyttet i STF/DNTs publikasjoner og egne internettsider. Hvis du ikke ønsker å bli fotografert, vennligst gi beskjed til turleder.

B. Tilleggsvilkår for turer uten påmelding:

1. Betaling

Betaling skal skje direkte til turleder.

2. Avlysning

STF kan avlyse turen p.g.a. uforutsette hendelser, vanskelige tur- og føreforhold e.l. Ved avlysning skal STF, hvis mulig, informere om dette på sine nettsider.

Frammøtte deltakerne har ikke krav på erstatning ved slike avlysninger.

C. Tilleggsvilkår for turer med påmelding:

1. Påmelding /avtale og betaling

Påmelding til turen skjer direkte på våre nettsider www.stf.no. Turen betales ved påmelding på nettet hvis ikke annet er oppgitt. Medlemmer må bruke medlemsnummer for å få medlemspris! 

Avtalen mellom deltakeren og STF består av:
  • Turbeskrivelse på internett
  • Utstyrsliste
  • Generelle vilkår
  • Betaling på nett
2. Avbestilling/refusjon

- Inntil 15 dager før avreise: hele deltakeravgiften refunderes med unntak av et adm. gebyr på kr. 200,- (Ved deltakeravgift pålydende eller under kr. 200,- beholdes hele beløpet), med unntak av Tripp Trapp Triathlon se punkt 2.a.

Ved senere avbestilling gjelder:
- 15-7 dager før avreise: 50% av deltakeravgiften må betales (eller minst kr. 200,-)
- 7-0 dager før avreise eller ved manglende frammøte: Ingen deltakeravgift refunderes.

Deltaker må selv sørge for avbestillingsforsikring gjennom reiseforsikring eller kortselskap. Denne gjelder ved sykdom, dødsfall eller andre årsaker som forhindrer deltakelse.  

2.a. Tilleggsvilkår for Tripp Trapp Triathlon

Ved avbestilling inne 1. juli refunderes 50% av deltakeravgiften. Etter 1.juli vil deltakeren ikke få refundert deltakeravgiften. Det vil ikke være anledning for deltakeren å selge/ endre navn på sitt startnummer. 

3. Avlysning

STF kan avlyse turen p.g.a. uforutsette hendelser, vanskelige tur- og føreforhold, for få påmeldinger e.l. Ved avlysning skal STF, hvis mulig, underrette deltakerne så snart som gjennomførbart. Avlysning grunnet nevnte årsaker medfører tilbakebetaling av innbetalt beløp, med unntak av skiskolen og Tripp Trapp Triathlon. Deltakerne har ikke krav på erstatning utover dette.

3. a. Tilleggsvilkår for Skiskolen
STF vil gjøre sitt ytterste for å gjennomføre skiskolen uavhengig av vær og føre, men ikke om det går på bekostning av sikkerheten. STF kan avlyse skiskolen på grunn av dårlig vær, flom, stengte veger eller lignede forhold som hinder at arrangementet kan avvikles. Ved avlysning av slike grunner refunderes kun deler av deltakeravgiften, da STF har utgifter som går uavhengig av gjennomføring. Dersom en dag av to avlyses tilbakebetales 30 % av deltakeravgiften. Dersom begge dagene på et to dagers kurs avlyses tilbakebetales 70 % av deltakeravgiften. 

4. Endringer

STF forsøker i størst mulig grad å gjennomføre arrangementet etter programmet. Dersom dette ikke er mulig, har STF rett til å foreta endringer som hvis mulig skal meddeles deltakerne før avreise. Turleder informere deltakerne om endringer underveis. Vesentlige endringer som meddeles før avreise, gir rett til kostnadsfri avbestilling. Ved endringer underveis har deltakerne ikke krav på refusjon. Unntak kan gjøres dersom antall overnattinger ikke blir som oppgitt.

5. Overnatting

På overnattingsturer til selvbetjente og ubetjente hytter må turdeltakerne delta med matlaging, oppvask, rengjøring etc. Deltakerne på fellesturer har ingen særfordeler framfor andre gjester. Det er ikke anledning å ta med hund på STFs hytter. 

Stavanger Turistforenings turer er regulert av Lov om Pakkereiser. STF har som arrangør av pakkereiser stilt garanti etter Reisegarantiloven, og er med i Reisegarantifondet, Postboks 613, 6001 Ålesund.

Annonse