TILRETTELAGTE AKTIVITETER

Vi arranger flere typer turer og aktiviteter for mennesker med funksjonsnedsettelse. Her finner du mer informasjon om de ulike tilbudene slik at du kan finne noe som passer for deg.

Vi har ikke eget trykket turprogram for vår 2021. Bruk gjerne Aktivitetskalenderen for å finne tilrettelagte turer. Ved å bruke filteret kan du finne turer som passer for personer med utviklingshemming, og med funksjonshemming.  Du kan også søke etter aktiviteter merket "lavterskel" for å finne litt varierte tilbud i STF.

KLART DET GÅR

Turer for voksne med fysisk funksjonsnedsettelse - dagsturer og overnattingsturer. 

UNG PÅ TUR

Kveldsturer og overnattingsturer for ungdom og unge voksne med autisme, utviklingshemming eller annen kognitiv funksjonsnedsettelse.

FTU - Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede

Gratis kveldstilbud annenhver uke tilrettelagt for utviklingshemmede i alle aldre. 

AKTIVITETSDAGER FOR SKOLEGRUPPER

En helt annerledes skoledag på Gramstad for skoleelever med funksjonsnedsettelser. Uteaktiviteter, sang og felleslunsj står på programmet.