TURLAG STYREARBEID

Her finner du skjema og nyttig informasjon for styrene i turlagene, grupper og komiteer:

Årshjul turlag 2020-2021

Retningslinjer Turlagene​​​​​​​

Risikovurdering på turer

DNT profilveileder

Oversikt over turnummer 2019 (gjelder også i 2021)

Organisasjonsplan lokale turlag i STF

Skjema utlegg og kjøregodtgjørelse

Logoene til turlagene er lagret i billedkarusellen under.

Annonse