STYRE OG RÅD

Styret består av åtte styremedlemmer og tre varamedlemmer. Leder velges hvert år ved særskilt valg. I særlig viktige saker kan styret rådføre seg med et råd på 12 medlemmer som velges for fire år om gangen.

Styret

Her finner du oversikten over styremedlemmene i STF

Årsmøte

Alle er velkomne på våre årsmøter!

Styremøter

Her finner du referat fra styremøtene fra 2015 og fremover

Rådsmøter

I særlig viktige saker kan styret i STF rådføre seg med et råd på 12 medlemmer 

Annonse