stier og varder

Stier og varder i fjellet

Mellom hyttene er det merkede løyper. Små varder og den røde T-en viser vei. For at merkingen skal være tilfredsstillende god, er STF avhengig av hjelp fra frivillige. Det er alltid behov for å merke en eksisterende rute med røde T'er, sette opp varder, legge ut planker over myra eller sette opp et skilt som er blåst ned. 

Har du en favorittrute eller et fjellområde som betyr litt ekstra for deg kan du bli løypefadder. Da får du ansvar for å merke en bestemt rute. Du sørger for at den er T-merket og vardet etter ønsket standard.

Løyper i nærområdene

I Stavanger og en rekke andre kommuner er det merket nærturer som tråkler seg gjennom boligområder og grøntområder. Løypene er merket på lyktestolper, gjerdeklyvere og trepinner viser vei gjennom grøntområder. 

Du kan bli fadder for en eller to løyper i ditt nærmiljø. Hvert år blir fadderne invitert til en årlig samling i sin kommune eller innenfor et spesielt geografisk område.

Merkehåndboka

Det er klare regler for hvordan løypene skal merkes. Følg merkehåndboka eller sjekk om det er planlagt et  merkekurs.

Annonse