GI ELEVENE EN TUROPPLEVELSE!

Stavanger turistforening legger til rette for skoleturer. Skolehytter er de hyttene som har kapasitet til en skoleklasse og som liggert relativt nært vei eller helt ved vei. I ukedager har vi skoletilbud på alle våre hytter. Da betaler en kr 100,-  per elev og 2 lærere er gratis.  Hyttene ligger i spennende turterreng, og er utrustet med sengeplasser, kjøkken, ved og gass. 


Booking
Skoler som skal overnatte på Stavanger Turistforenings hytter kan be om få tilsendt et tilbud og  faktura på oppholdet. Ta kontakt med Tursenteret på mail tursenter@stf.no  ​​​​​​​eller telefon 51 84 02 00​​​​​​​

DE ULIKE HYTTETYPENE

UTLEIEHYTTER

BETJENTE HYTTER

SELVBETJENTE HYTTER

UBETJENTE HYTTER

Her får man hytta for seg selv. Nøkkel hentes i vårt Tursenter. 

Hytter med ansatte som er tilstede og kan gi service. 

Åpne hytter med et enkelt matlager og kjøkkenutstyr.

Åpne hytter uten mat, men med kjøkkenutstyr.

Hytter anbefalt til skoler

ÅDNERAMHYTTA

Type: Utleie
Senger: 50
Ankomst
Sommer: Ved vei
Vinter: Ved vei
Kart 

BLÅFJELLENDEN

Type: Ubetjent
Senger: 28
Ankomst
Sommer: 7,7 km (4 timer)
Vinter: 7,6 km (3,5 timer)
Kart

GAUDLAND

Type: Utleie
Senger: 18 + 8
Ankomst
Sommer: Ved vei
Vinter: Ved vei
Kart

GRAUTHELLER

Type: Selvbetjent
Senger: 30
Ankomst
Sommer: 15,1 km (9 timer)
Vinter: 15,7 km (8 timer)
Kart

GRAMSTAD

Type: Utleie
Senger: 12
Ankomst
Sommer: Ved vei
Vinter: Ved vei
Kart 

NODHAGEN

Type: Utleie
Senger: 12 + 8
Ankomst
Sommer: Ved vei
Vinter: Ved vei
Kart

VIGLESDALEN

Type: Ubetjent
Senger: 31
Ankomst
Sommer: 6,9 km (3,5 timer)
Vinter: Anbefales ikke
Kart

SANDSA

Type: Ubetjent
Senger: 42
Ankomst
Sommer: 5,1 km (2,5 timer)
Vinter: Ikke anbefalt
Kart

TOMANNSBU

Type: Ubetjent
Senger: 31
Ankomst
Sommer: 6,7 km (4 timer)
Vinter: 6,7 km (3,5 timer)
Kart 

prisoversikt

Hytte Minstepris pr døgn i ukedager 
Selv og ubetjente hytter 100,- x antall elever *
Gaudland 1 500,-
Gramstad 1 500,-
Nodhagen 1 500,-
Ådneramhytta 2500,-
Foto: Øyvind Salvesen