På Sanketorget møter du  både frivillige organisasjoner og lokale produsenter som deler ut rause tips til hausting året rundt og sal av einskilde produkter. Om morgenen kjem lokale fiskarar inn med dagens fangst. Seinare kan du få ein fiskebit intulla i sukkertare frå grillen. Midtsommar er blomstringstid for mange ville blomer, vakre å sjå på, fine i dekorasjon og nokon passar i salaten. 

Utstillere 

​​​​​​​​Kurs som holdes i friluft på Sanketorget

​​​​På kaien ved Sankestorget

  • Lokale fiskare kjem til kaien med fangsten om morgonen
  • Den gamle frakteskøyta Kløver ligg ved kai heile dagen - Skøyta gjekk i melkerute i Ryfylke, men "forsvant" til Sverige.
    Kom og høyr historia til Paul Sverre då han drog dit  å "sanka" skøyta heim igjen
  • Sløying og tilberedning av dagens fangst. Grilling av fisk.
  • Fiskekonkurranse - kven får størst,minst og flest stinter ? - Premiering 
  • Toradergruppa Knapp speler ein stund på kaien

Sal av matVIL DU HA EIGEN STAND PÅ SANKETORGET?

Då må du melda deg på for å høyre om det er ledig plass. På din stand kan det vara alt som er relatert til sanking frå natur og hage er relevant, ferske og foredla produkt og handtverk.  Torget skal være åpent for publikum heile dagen kl. 10.00 - 16.30. Det er GRATIS standplass, men du må melda deg på og få godkjenning. Påmelding for stand på e-post til: hjelmelandturlag@stf.no


Sankefestivalen 2020
Sankefestivalen 2020 Foto: Jarle Lycke Austbø
Foto: Hjelmeland hagelag

Hjelmeland hagelag  lærer deg å binde sommarens vakraste kranser.

Annonse

Foto: Kristoffer Mæle Thuestad

Frilager stiller med SUP-brett og masse kjekke aktivitetar på Sanketorget. Du må gjerne prøva!