Årsmeldinger 

Årsmelding 2017

Kort historikk


Dalane Turlag ble danna 2001 som et av flere turlag i Stavanger Turistforening. Turlaget er for alle natur- og friluftsinteresserte medlemmer i de 4 Dalane-kommunene Eigersund, Sokndal, Bjerkreim og Lund. Medlemskontigent betales til Stavanger Turistforening. 

Første leder av interimstyret: Gunnar Paulsen, Eigersund
Leder 2002-2003: Reidar Borsheim, Sokndal
Leder 2004-2009: Roar Marthon Barstad, Sokndal
Leder 2010-2011: Geir Anders Hadland
Leder 2012-2013: Roar Marthon Barstad
Leder 2014-2018: Randi Birkeland
Leder 2018           : Reidar Borsheim


Annonse