våre publikasjoner

Stavanger Turistforening gir ut flere faste publikasjoner, samt en rekke andre bøker, hefter og brosjyrer. Nedenfor finner du våre viktigste publikasjoner.  

Fjell og Vidde

Fjell og Vidde er et spesialblad for friluftsliv på fjellet, i skogen og langs kysten. Bladet kommer med seks utgivelser i året og distribueres gratis til medlemmer av DNT.

STFs årbok

STFs årbøker har blitt utgitt siden 1887. De representerer et enestående kildemateriale både til STFs egen historie og til landets historie innen friluftsliv, kulturhistorie og naturvern.

Du finner den ikke digitalt, men den kan kjøpes i vårt Tursenter

Hefter og brosjyrer

Her finner du alle publiseringene våre;

10 på Topp, prislister og fordeler, årsrapporter, kart, sjekklister og nødprosedyrer for turledere, tilbudskataloger fra Tursenteret og mye mer. 

Annonse