for presse

Her finner du kontaktinformasjon og oversikt over hvem som jobber med kommunikasjon og pressekontakt i Stavanger Turistforening

Se også:

STF på Facebook

Årsrapport

Publikasjoner

Kontaktpersoner i Stavanger Turistforening


Preben Falck

Daglig leder

preben@stf.no

tlf: 51 84 02 02 / 992 48 007


Tove-Mette Sædberg

Leder for marked og kommuikasjon

+ 47 932 66 401

tovemette@stf.no


Henriette Gill

Kommunikasjonsrådgiver

+47 906 58 933

henriette@stf.no


Brita Gundersen

Driftssjef betjente hytter/anlegg

+47 916 69 539

brita@stf.no