Våre partnere hjelper oss til å gi flest mulig naturopplevelser for livet. Med deres bidrag kan STF gjennom-
føre viktige prosjekter, arrangementer og aktiviteter gjennom hele året. Vi takker varmt for støtten!

FRILUFTSPARTNERE

I likhet med turistforeningen har Lyse sterk tilknytning til Lysefjorden og Lysebotn. Sommeren 2013 inngikk STF og Lyse en samarbeidsavtale, som innebærer at Lysefjorden turisthytte nå eies og drives av turistforeningen. Som et ledd i avtalen innredes turisthytta med spennende bilder og fortellinger fra krafthistorien. Nok en grunn til at Lysebotn MÅ oppleves!

Stavanger Aftenblad er hovedsamarbeidspartner for

Skiskolen

, og en forutsetning for at hundrevis av siddiser i alle aldre får to fantastiske skihelger i Sirdal og på Stavtjørn hver vinter.

Tre millioner takk til grønne Sandnes kommune, som støtter STFs storsatsinger i

Sandnesmarkå

i Friluftslivets År 2015 med tilsvarende kronebeløp: Bygging av friluftslåve på Gramstad, anlegging av Tursti#1 fra Ruten, og steinlegging av sherpasti til toppen av Dalsnuten.

Samarpeidspartner for

52 hverdagsturer

på kryss og tvers gjennom Stavanger, pionérprosjektet som nå kopieres over hele landet. Samarbeidet om har gjort at Stavanger by har det lengste og tetteste nettverket av T-merkede stier i hele Norge!


Fylkeskommunen støtter svært mange av STFs aktiviteter. Blant dem tiltak innen folkehelse, ungdomsarbeid, inkludering av innvandrere, og veldig mye mer.

Takket være Totals store og entusiastiske støtte, har STF fått mulighet til å realisere en 20 år gammel hyttedrøm: Byggingen av selvbetjeningshytta

Kvitlen

, et innovativt og moderne springbrett til Bjerkreimsheiene. Velkommen på storstilt åpningsarrangement 23.august 2015!


Selv om turistforeningsfolk er mest glad i å gå på beina, kreves det ofte fire hjul for å få utstyr, materialer og folk til fjells for å drifte og vedlikeholde et stort nettverk av hytter. Takk for skyssen til Toyata Sørvest!

Andre partnere

BATE  /  Stensland Sport  /  Hetland Sport  /  Ostehuset  /  Sporty Intersport 

Bogafjell Naturbarnehage  /  SIS Barnehage  /  Trollhaugen Foreldrebarnehage

Annonse