Organisasjonen

På disse sidene kan du lese om oss som organisasjon. Styrer, råd, grupper og komiteer er listet opp. Videre finner du lover og vedtekter, mål- og strategiplan for Stavanger Turistforening. Ta kontakt med administrasjonen dersom du lurer på noe.

Visjon og veivalg

Mål og strategiplan for Stavanger Turistforening 2019 - 2023

Styre og råd

Her finner du oversikt over styremedlemmer, samt referater fra styre -og rådsmøter.

Vedtekter

STFs vedtekter ble sist revidert og vedtatt i 2010.Last ned STFs vedtekter som pdf-dokument.

Annonse