Stavanger Turistforening Fjellsportgruppa ble stiftet en gang i 1981-82 av ivrige tursjeler. Siden den gang har STF Fjellsportgruppa arrangert turer, samlinger, kurs og medlemskvelder for de som søker et litt mer utfordrende friluftsliv med vekt på opplevelser og kunnskap.

Strategiplan

Hensikten med dette dokumentet er å gi noen retningslinjer for drift av Stavanger Turistforening Fjellsportgruppa (STFF). 

Vedtekter

Interesse for friluftsliv i fjellet, varierende vanskelighetsgrad, styrke sikkerheten hos den enkelte i fjellet, utvikle et aktivt og engasjerende fjellsportmiljø.

Styret

En flott gjeng står i bresjen for å sette sammen et godt aktivitetstilbud til Fjellsportere i Stavanger året rundt.

Årsmøte

Her finner du informasjon og referat fra fjellsportgruppas årsmøter.