Om 60+

Vil du vite mer om oss, eller få flere detaljer om turene, kan du kontakte Torgunn Skrudland på e-post

torgunn@stf.no

eller på 

tlf 51 84 02 13 / 950 41 315

Her kan du lese referat fra turene 60+ har vært på opp igjennom tiden

Gruppen ledes av et styre inntil 7 medlemmer. Det kan velges varamedlemmer til styret. Styremedlemmene velges av årsmøtet for en funksjonstid på 2 år. 

Vedtekter

STF 60+ er en viktig del av Stavanger Turistforenings aktiviteter og er en undergruppe som er underlagt de lover og regler som gjelder for STF.

Årsmeldinger

Her kan du lese referater og årsrapporter fra 60+ sine møter.

Annonse