DET LIGGER I VÅR NATUR!

Stavanger Turistforening er Rogalands største friluftsorganisasjon med 27.000 medlemmer. Vi står på for et allsidig, inkluderende og miljøvennlig friluftsliv, hvor vi arrangerer turer og kurs, vedlikeholder stier og drifter 44 hytteanlegg. Annonse