Om Hjelmeland Turlag

Hjelmeland Turlag ble stiftet 30. april 2001. Turlaget er en underavdeling av Stavanger Turistforening. Når du er medlem i STF, vil du automatisk være medlem i Hjelmeland Turlag dersom du har postadresse Hjelmeland. Hjelmeland Turlag har som mål å være ”motoren” for friluftsliv i Hjelmeland. Det vil si at vi ønsker å stimulere de aktivitetene som allerede finnes i kommunen.


Hjelmeland Turlag vil ha flere ut på tur. Barnefamilier og ungdom vil være et viktig satsningsområde

Vi vil satse på:

  • tilrettelegge turer og aktiviteter for barnefamilier, ungdom og voksne
  • drive opplæring, rådgiving og holdningsskapende arbeid
  • legge vekt på et godt og inkluderende sosialt miljø
  • lære barn, ungdom og voksne å bruke naturen - ikke misbruke den.
  • være fadder for turistforeningen sine hytter og rutenett i Hjelmeland

Kontakt oss på e-post:

hjelmelandturlag@stf.no

Styret 

En flott gjeng står på for at fine turer skal kunne nytes på Hjelmeland

Les mer her

Styret i Hjelmeland Turlag
Styret i Hjelmeland Turlag Foto: Eldfinn Austigard

Årsmeldinger

Hjelmeland Turlag har planer og ønsker for videre drift og investeringer framover

Les mer her

Annonse