Om Hjelmeland Turlag

Hjelmeland Turlag ble stiftet 30. april 2001. Turlaget er en underavdeling av Stavanger Turistforening. Når du er medlem i STF, vil du automatisk være medlem i Hjelmeland Turlag dersom du har postadresse Hjelmeland. Hjelmeland Turlag har som mål å være ”motoren” for friluftsliv i Hjelmeland. Det vil si at vi ønsker å stimulere de aktivitetene som allerede finnes i kommunen.


Hjelmeland Turlag vil ha flere ut på tur. Barnefamilier og ungdom vil være et viktig satsningsområde

Vi vil satse på:

  • tilrettelegge turer og aktiviteter for barnefamilier, ungdom og voksne
  • drive opplæring, rådgiving og holdningsskapende arbeid
  • legge vekt på et godt og inkluderende sosialt miljø
  • lære barn, ungdom og voksne å bruke naturen - ikke misbruke den.
  • være fadder for turistforeningen sine hytter og rutenett i Hjelmeland

Kontakt oss på e-post:

hjelmelandturlag@stf.no

Styret 

En flott gjeng står på for at fine turer skal kunne nytes på Hjelmeland

Les mer her

Årsmeldinger

Hjelmeland Turlag har planer og ønsker for videre drift og investeringer framover

Les mer her

Annonse