Om DNT Tilrettelagt

Tur for ungdom med funksjonsnedsettelse, Haukeli 2015
Tur for ungdom med funksjonsnedsettelse, Haukeli 2015 Foto: Guro Waksvik

DNT tilrettelagt er Stavanger Turistforening (STF) sin satsing på at flere mennesker med funksjonsnedsettelse skal kunne nyte friluftslivet. Vi arrangerer tilrettelagte turer og aktiviteter, jobber med tilrettelegging av våre store arrangement og for at flere av våre hytter skal være tilgjengelige for flere.

Historien

Historien starter i 2015 da både Blindeforbundet - Rogaland fylkeslag (NBF) og Handikappede Barns Foreldreforening Rogaland (HBF) henvendte seg til STF med ønsker om et samarbeid. Begge organisasjoner hadde blitt innvilget midler til friluftsaktiviteter for sine medlemmer og de hadde behov for friluftskompetanse. Det ble planlagt to sommerturer - en tur for ungdom med funksjonsnedsettelse til Haukeliseter i sarmabeid med HBF og en tur for synshemmede til Viglesdalen i samarbeid med NBF. I tillegg arrangerte Blindeforbundet et ledsagerkurs der frivillige ledsagere fra STF fikk opplæring i hvordan ledsage blinde og svaksynte. Satsingen fikk kallenavnet "Klart det går" som skulle gjenspeile holdningen til alle involverte!

Turene var en stor suksess og alle parter var ivrige om å fortsette. I 2016 hadde Ungdomsgruppa månedlige kveldsturer samt en fjelltur med kløvhester til Sandvatn turisthytte i Lyseheiene. "Klart det går" turer for blinde og svaksynte gikk en lørdag i måneden med en sommertur til Taumevatn. Flere STF turledere engasjerte seg og nye ledsagere fikk opplæring. 

I 2017 ansatte STF prosjektleder for DNT tilrettelagt takket være støtte fra Extrastiftelsen. I tillegg gikk vi midler fra Rogaland Fylkeskommune til tilrettelagte aktiviteter. Det ga prosjektet et stort løft å ha en dedikert ressurs, og i 2017 og 2018 ble tilbudet utviklet og nye aktiviteter prøvd ut. Med et ønske om å inkludere flere ble det en endring i navn fra "turer for blinde og svaksynte" til "lavtempoturer med ledsager", uten at vi opplevd noen særlig effekt på deltagelse. Fra 2019 gikk vi tilbake til "Klart det går turer for voksne" med håp om at "Klart det går" navnet vil inspirerere flere til å være med. Gjenopprettelse av et aktivt samarbeid med Blindeforbundet i 2019 var vellykket og ga den ønskede økning i deltagerantall. Ungdomsgruppa fikk i 2019 navnet "Ung på Tur" og har vokst stadig, med bra oppslutning på både kveldsturene og overnattingsturer.

Nytt i 2017 var FTU - Friluftsliv tilrettelagt for Utviklingshemmede. Inspirert av DNT Haugesund sitt tilbud (Friluftsliv for alle) og prosjektet FTU i DNT Sentralt, startet vi et fast arrangement annenhver tirsdag for utviklingshemmede i alle aldre. De første årene fant FTU friluftskveldene sted på Gramstad, fast. Fra 2020 veksler vi mellom Gramstad og andre turområder for å gi mer variasjon. 

I 2017 og 2018 prøvde vi ut aktivitetsdager for barn og ungdom på Preikestolen Basecamp, med vannaktiviteter, matlaging på bål og zipline. Tross gode tilbakemeldinger fra deltagere var det vanskelig å rekruttere deltagere og dette tilbudet er derfor blitt lagt ned. I samarbeid med HBF hadde vi 4 familieturer i Nord-Jæren i løpet av 2019, med varierende oppmøte. Dette tilbudet er lagt på is for tiden.

En annen suksesshistorie er våre tilrettelagte aktivitetsdager for skoleelever på Gramstad som vi arrangerer i samarbeid med Bergeland vgs. Tilbudet ble startet i 2017 og vi er nå (2020) i vår tredje skoleår med aktiviteter. Cirka 130-140 elever med funksjonsnedsettelser per skoleår får en spennende alternativ skoledag med fokus på naturglede, i og rundt vårt godt tilrettelagt anlegg på Gramstad.

I 2020 har Beate Eikemo overtatt satsingen som vikar mens Helen Adamson jobber som rådgiver for DNT Tilrettelagt i DNT Sentralt. 

Kontakt: Beate Eikemo, beate@stf.no, 51 29 30 22


Beate Eikemo, prosjektleder DNT tilrettelagt i Stavanger Turistforening
Beate Eikemo, prosjektleder DNT tilrettelagt i Stavanger Turistforening Foto: John Petter Nordbø
Klart det går tur til Skåpet mai 2018
Klart det går tur til Skåpet mai 2018