Veikryss i Egersund vindpark
Veikryss i Egersund vindpark

ROGALAND HAR FÅTT NOK VINDKRAFT NÅ

Et enstemmig årsmøte i STF vedtok 4/4-2019:
«Stopp videre utbygging av vindkraft på land i Rogaland nå!»

Styret i STF vedtok 27/5-2019:
«STF vil bidra til at innvilgede konsesjoner til vindkraftverk i Rogaland blir omgjort, med spesielt fokus på Gilja, Sandnes og Faurefjell vindkraftverk.»

Stortingsmelding om vindkraft med endringer i konsesjonsprosessen
Før sommeren 2020 vil regjeringen legge fram en melding for Stortinget om konsesjonssystemet for vindkraft framover. DNT mener det er behov for store endringer i dagens konsesjonssystem
STF er sammen med andre invitert til å komme med lokale erfaringer med konsesjonsbehandlingen i Sør-Rogaland. Vi har sendt et skriftlig innspill til OED sammen med FNF-Rogaland:

Høringsinnspill fra STF til Nasjonal ramme for vindkraft 
På oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED) har NVE laget et forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land. NVEs forslag består av to deler; et oppdatert kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft og et kart over de mest egnede områdene for vindkraft. STF har sendt inn to høringssvar pr. 1. oktober 2019. Et fra foreningen alene og et som er skrevet i samarbeid med FNF-Rogaland:

Sandnes Turlag har sendt inn eget høringssvar

BAKGRUNN
​​​​​​​Hver eneste dag arbeides det for å sette opp nye vindturbiner i Rogaland, og det er allerede etablert mange vindkraftanlegg i fylke: HøgJæren, Tellnes og Egersund er blant disse. I Bjerkreim vindpark er det hektisk anleggsarbeid om dagen når nye landemerker med 70 vindturbiner på 190 meter skal løftes på plass. Til sammenligning er Ullandhaugtåren 64 m høyt. I tillegg vet vi at det snart kommer vindkraftanlegg på Gilja, på Vardafjellet ved Sviland i Sandnes, på Måkanuten og Faurefjell i Bjerkreim, og en rekke andre steder. 

Fylkesdelplan for vindkraft
Stavanger Turistforening (STF) var som mange andre, i utgangspunktet positiv til at det ble etablert noe vindkraft i Rogaland. STF mente at Fylkesdelplanen for vindkraft, som ble godkjent av Miljødepartementet i 2009, var det beste verktøyet for å velge de minst konfliktfylte områdene for vindkraft. Når myndighetene umiddelbart startet med å gi konsesjon til vindkraftanlegg i nei-områder, ble det svært krevende å jobbe med disse sakene. Det kom enormt mange saker samtidig.

Areal større enn Stavanger kommune
I Rogaland er det nå gitt konsesjon til vindkraftanlegg med en samlet installert effekt på 1327 MW. Dette betyr at det totale arealet som nå er øremerket vindindustri i Rogaland er ca. 110 km². Til sammenligning er Stavanger kommune 71 km² . Dette er mer enn nok!

De reelle kostnadene må fram
STF mener det er på høy tid med en pause for å vurdere konsekvensene av en så arealkrevende industri i våre kyst- og heiområder. De reelle kostnadene som store terrenginngrep og støy må synliggjøres. De skjulte kostnadene som tapte opplevelsesverdier, tapte muligheter for reiseliv, hyttebygging med mer, må også synliggjøres. 


I Rogaland mener stadig flere at det er behov for en lang pause før vi får mer vindkraft på land:

  • Rogaland Høyre: «Det anbefales ikke flere konsesjoner for vindkraft på land i neste fylkestingsperioden".
  • Rogaland Venstre:  20. Februar 2019 i Dalane Tidende: "I helga vedtok også Rogaland KrF en resolusjon der partiet går imot mer vindkraft til lands i denne regionen."
  • Jæren Friluftsråd vedtok i styremøte 7 februar 2019: "Styret i Jæren Friluftsråd vil ikke anbefale at det gis flere konsesjoner til vindkraft/vindturbiner i våre medlemskommuner".
  • Stavanger Turistforening vedtok på årsmøte 4. april 2019: "Stopp videre utbygging av vindkraft på land i Rogaland nå!"
  • DNTUng - vedtok på sitt landsmøte 6. april 2019: «Ta vare på naturen i klimakampen!»

GODT SKREVET AV ANDRE 

Innlegg av andre som underbygger STFs argumenter

Annonse