Veikryss i Egersund vindpark
Veikryss i Egersund vindpark

ROGALAND HAR FÅTT NOK VINDKRAFT

Et enstemmig årsmøte i STF vedtok 4/4-2019:
«Stopp videre utbygging av vindkraft på land i Rogaland nå!»

Styret i STF vedtok 27/5-2019:
«STF vil bidra til at innvilgede konsesjoner til vindkraftverk i Rogaland blir omgjort, med spesielt fokus på Gilja, Sandnes og Faurefjell vindkraftverk.»

Stopp Rogalandsnaturens lidelser

STF oppfordrer våre politikere å trekke i den store bremsen og endre kurs når de nå skal behandle stortingsmeldingen om vindkraft på land i november 2020. Les vårt brev til stortingspolitikerne fra Rogaland.

Det er behov for større endringer i vindkraftpolitikken

Stortingsmeldingen om vindkraft tar opp en del grunnleggende problemstillinger rundt behovet for å forbedre konsesjonsprosessen, men den er samtidig lite konkret på hvilke endringer som skal gjennomføres og hvordan det nye systemet skal utformes. Les STFs innspill til videre behandling:

Kampen om arealene

I årboken til Stavanger Turistforening 2020 beskriver Per Hansand, styreleder i DNT om kampen mot industrialisering av urørt natur og utbygging av vindkraft. Les hele artikkelen her.

Vindkraft er vår tids største arealsak. Her er utbyggingsområdet for Bjerkreim vindkraftverk med 70 turbinene lagt oppå kart over Stavanger.
Vindkraft er vår tids største arealsak. Her er utbyggingsområdet for Bjerkreim vindkraftverk med 70 turbinene lagt oppå kart over Stavanger. Foto: Ingrid Smedvig

Varslet stortingsmelding om vindkraft med endringer i konsesjonsprosessen

Våren 2020 varslet regjerningen at de ville legge fram en melding for Stortinget om konsesjonssystemet for vindkraft framover. DNTbegrunnet at det er behov for store endringer i dagens konsesjonssystem. Sammen med FNF-Rogaland sendte STF 3/4-2020 Innspill til OED om behov for endringer i konsessjonsprosess.

Høringsinnspill fra STF til Nasjonal ramme for vindkraft 

På oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED) la NVE fram sitt forslag til en Nasjonal ramme for vindkraft på land 1. april 2019. NVEs forslag består av to deler; et oppdatert kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft og et kart over de mest egnede områdene for vindkraft. STF har sendt inn to høringssvar pr. 1. oktober 2019. Et fra foreningen alene og et som er skrevet sammen med FNF-Rogaland:

Sandnes Turlag har sendt inn eget høringssvar

Fylkesdelplan for vindkraft

Stavanger Turistforening (STF) var som mange andre positive til at det ble etablert noe vindkraft på land i Rogaland, men ble raskt kritiske til omfanget. STF mente at Fylkesdelplanen for vindkraft, som ble godkjent av Miljødepartementet i 2009, var det beste verktøyet for å velge de minst konfliktfylte områdene for vindkraft. Vi forventet at myndighetene ville starte med å lete etter de beste prosjektene innenfor JA-områdene. Slik ble det ikke. Høsten 2020 er status et 60 prosent av vindkraftanleggene i Rogaland har fått konsesjon i NEI-områder. Fylkesdelplanen har vært tillagt minimal vekt til tross for at det er en omfattende og grundig plan.

Endret syn etterhvert som naturinngrepene har blitt synlige:

  • Rogaland Høyre: «Det anbefales ikke flere konsesjoner for vindkraft på land i neste fylkestingsperioden".
  • Rogaland Venstre:  20. Februar 2019 i Dalane Tidende: "I helga vedtok også Rogaland KrF en resolusjon der partiet går imot mer vindkraft til lands i denne regionen."
  • Jæren Friluftsråd vedtok i styremøte 7 februar 2019: "Styret i Jæren Friluftsråd vil ikke anbefale at det gis flere konsesjoner til vindkraft/vindturbiner i våre medlemskommuner".
  • Stavanger Turistforening vedtok på årsmøte 4. april 2019: "Stopp videre utbygging av vindkraft på land i Rogaland nå!"
  • DNTUng - vedtok på sitt landsmøte 6. april 2019: «Ta vare på naturen i klimakampen!»
  • Høsten 2020 svarer to av tre personer på Vestlandet at de er negative til vindkraft i urørt natur.