Veikryss i Egersund vindpark
Veikryss i Egersund vindpark

ROGALAND HAR FÅTT NOK VINDKRAFT NÅ

Hver eneste dag arbeides det for å sette opp nye vindturbiner i Rogaland, og det er allerede etablert mange vindkraftanlegg i fylke: HøgJæren, Tellnes og Egersund er blant disse. I Bjerkreim vindpark er det hektisk anleggsarbeid om dagen når nye landemerker med 70 vindturbiner på 190 meter skal løftes på plass. Til sammenligning er Ullandhaugtåren 64 m høyt. I tillegg vet vi at det snart kommer vindkraftanlegg på Gilja, på Vardafjellet ved Sviland i Sandnes, på Måkanuten og Faurefjell i Bjerkreim, og en rekke andre steder. 

Fylkesdelplan for vindkraft
Stavanger Turistforening (STF) var som mange andre, i utgangspunktet positiv til at det ble etablert noe vindkraft i Rogaland. STF mente at Fylkesdelplanen for vindkraft, som ble godkjent av Miljødepartementet i 2009, var det beste verktøyet for å velge de minst konfliktfylte områdene for vindkraft. Når myndighetene umiddelbart startet med å gi konsesjon til vindkraftanlegg i nei-områder, ble det svært krevende å jobbe med disse sakene. Det kom enormt mange saker samtidig.

Areal større enn Stavanger kommune
I Rogaland er det nå gitt konsesjon til vindkraftanlegg med en samlet installert effekt på 1327 MW. Dette betyr at det totale arealet som nå er øremerket vindindustri i Rogaland er ca. 110 km². Til sammenligning er Stavanger kommune 71 km² . Dette er mer enn nok!

De reelle kostnadene må fram
STF mener det er på høy tid med en pause for å vurdere konsekvensene av en så arealkrevende industri i våre kyst- og heiområder. De reelle kostnadene som store terrenginngrep og støy må synliggjøres. De skjulte kostnadene som tapte opplevelsesverdier, tapte muligheter for reiseliv, hyttebygging med mer, må også synliggjøres. 


I Rogaland mener stadig flere at det er behov for en lang pause før vi får mer vindkraft på land:

  • Rogaland Høyre: «Det anbefales ikke flere konsesjoner for vindkraft på land i neste fylkestingsperioden".
  • Rogaland Venstre:  20. Februar 2019 i Dalane Tidende: "I helga vedtok også Rogaland KrF en resolusjon der partiet går imot mer vindkraft til lands i denne regionen."
  • Jæren Friluftsråd vedtok i styremøte 7 februar 2019: "Styret i Jæren Friluftsråd vil ikke anbefale at det gis flere konsesjoner til vindkraft/vindturbiner i våre medlemskommuner".
  • Stavanger Turistforening vedtok på årsmøte 4. april 2019: "Stopp videre utbygging av vindkraft på land i Rogaland nå!"
  • DNTUng - vedtok på sitt landsmøte 6. april 2019: «Ta vare på naturen i klimakampen!»

GODT SKREVET AV ANDRE 

Innlegg av andre som underbygger STFs argumenter

Annonse