FRIVILLIG ARBEID MED NATURFORVALTNING

Stavanger Turistforening har et stort engasjement for å ta vare på våre natur- og friluftsområder. Vi trenger ildsjeler med god naturkunnskap som ønsker å bidra i dette arbeidet. Saker vi har jobbet spesielt mye med er vindkraftsaker, vannkraftsaker, verneområder i fjellet, Sandnesmarka, kommuneplaner. Vi har en egen gruppe som jobber med disse sakene og legger de fram for vurdering i styret i foreningen.

Ta kontakt med Anne Katrine Lycke dersom du vil bidra med din kunnskap og ditt engasjement.

Foto: Odd Inge Worsøe

Annonse