Stavanger Turistforening tror at det du er glad i tar du vare på. Vi er glade i naturen og har et brennende engasjement for å ta vare på den jorda vi lever på. Bærekraftige veivalg handler om å ta vare på natur og samtidig bidra til et mer klimavennlig samfunn. Derfor har vi valgt å tale naturens og friluftslivets sak innenfor en rekke viktige områder. 

Vi må finne en ny sti!

Hvorfor fortsetter vi å ødelegge uerstattelig natur ved å bygge vindkraftindustri i verdifulle naturområder når vi har langt mer miljøvennlige alternativ? Tap av natur er en like stor trussel mot kloden som klimaendringene. Naturen i Rogaland har allerede lidd enorme tap fra kraftutbygging. Nå har vi ikke råd til å bygge ned mer natur. La oss heller satse på energieffektivisering og opprustning av eksisterende kraftverk, geotermal varme, solenergi og andre løsninger. Det handler å ta vare på ditt og mitt fjell, våre kystområder og vår natur. La oss finne en ny sti før det er for seint. 

For deg som ønsker å ta vare på naturen vår, nå og i fremtiden 

Vi er heldige. Vi bor i et land med vakre daler, storslåtte vidder, høye fjell, buldrende fosser, dype skoger og stille tjern. Vi kan gå på en sti uten å møte en sjel, og om vi vil, kan vi bestige en ny fjelltopp hver eneste tur resten av livet. Men hva om den brusende fossen plutselig stilnet, eller stillheten på fjelltoppen ble brutt av støyende vindmøller?

Naturen er sårbar, og det er vårt ansvar å ta vare på den. Den er grunnlaget for vår eksistens, men også grunnlaget for friluftslivet vårt. I år 1900 var halve Norge dekket av villmark. I dag er det bare 12 prosent villmarkspreget natur igjen i Norge. Naturen ofres ofte til fordel for stadig nye utbygginger. Skal vi fortsatt ha urørt natur i fremtiden, må vi ta vare på det lille som er igjen. Vi er en stemme for naturen. Ved å bli medlem støtter du vårt arbeid for å bevare naturen vi alle er så glad i. Din støtte bidrar til at fremtidens generasjoner også kan få naturopplevelser for livet.

Hovedmålet med STFs naturforvaltningsarbeid er å sikre friluftslivets natur- og kulturgrunnlag. Dette gjøres gjennom deltakelse i norsk arealforvaltning og ved å bidra til en samfunnsutvikling som styrker vilkårene for det enkle, natur- og klimavennlige friluftslivet. Natur- og miljøvernstrategien for DNT gir klare føringer for arbeidet. 

Det norske landskapet endrer seg raskt, og viktige natur- og friluftslivsområder forsvinner til fordel for annen arealbruk.  Det er et stort arealpress nær byer og tettsteder, på fjellet og langs kysten. Fri ferdsel blir hindret eller vanskeliggjort av ulike sperringer eller utbygginger. Ønsket om fornybar energi fører til en kraftig utbygging av vindkraft, vannkraft og strømnett. Utbygging av store turistanlegg og hyttefelt skjer ofte i viktige områder for friluftsliv og utfordrer sårbare arter som for eksempel villrein. På grunn av omfattende endringer i lovverket for motorisert ferdsel øker støy og andre forstyrrelser i utmark.

Last ned Natur- og miljøvernstrategi for DNT - 2017-2019 (.pdf)
Last ned Veikart for et bærekraftig reiseliv (.pdf)
Last ned DNTs strategiske plattform innen klimaspørsmål (.pdf)​​​​​​​
​​​​​​​Last ned Opplevelsesrike landskap (.pdf)Mål og strategier:

STFs naturvernarbeid er forankret i dokumentet «Mål og strategier for DNTs naturvernarbeid 2019-2023». Du kan lese mer om våre hovedmål og strategier for å nå disse ved å laste ned dokumentet eller under de enkelte arbeidsområdene nedenfor.

Hovedmål og strategier (klikk på titlene under for å lese mer)

  • Vindkraft: STF mener det haster å stanse tapet av natur, og etterlyser en mer naturvennlig fornybarsatsing. 
  • Bevaring av naturVi vil bevare gjenværende områder med verneverdig natur- og kulturlandskap.
  • Naturopplevelse og folkehelseVi skal gi flest mulig mennesker gode naturopplevelser og et positivt forhold til naturen.
  • Bruk av naturenVi skal sørge for en bruk av naturen som kan opprettholdes i et lengre tidsperspektiv, og som samtidig sikrer natur- og kulturopplevelsen.
  • Motorferdsel i naturenVi jobber for å redusere motorferdselen i utmark for å ta vare på natur og opplevelsesverdier.​​​​​​​ 


Stavanger Turistforening har en naturvernkomite som jobber med slike saker. Der er det alltid rom for ressurspersoner med engasjement. Har du lyst til å bidra, eller har du saker du ønsker vi skal ta tak i kontakt oss på annekatrine@stf.no​​​​​​​MILJØFYRTÅRN

Stavanger Turistforening jobber målrettet med å forbedre miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Dette gir organisasjonen gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

Miljøfyrtårn-ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn

Her kan du lese mer om de konkrete målene Stavanger Turistforening jobber for å oppnå: https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/117857
VIKTIGE SAKER FOR OSS

DNT har helt fra vindkraftutbyggingens tidlige fase vært en veldig tydelig stemme for å forhindre at unike naturområder bygges ned.  

Annonse