Stavanger Turistforening tror at det du er glad i tar du vare på. Vi er glade i naturen og har et brennende engasjement i å ta vare på den jorda vi lever på. Bærekraftige veivalg handler om å ta vare på natur og samtidig bidra til et mer klimavennlig samfunn. Derfor har vi valgt å tale naturens og friluftslivets sak innenfor en rekke viktige områder. 

Stavanger Turistforening har en naturvernkomite som jobber med slike saker. Der er det alltid rom for ressurspersoner med engasjement. Har du lyst til å bidra, eller har du saker du ønsker vi skal ta tak i kontakt oss på annekatrine@stf.no


Mål og strategier:

STFs naturvernarbeid er forankret i dokumentet Mål og strategier for DNTs naturvernarbeid 2019-2023. Du kan lese mer om våre hovedmål og strategier for å nå disse ved å laste ned dokumentet eller under de enkelte arbeidsområdene nedenfor.

Hovedmål og strategier (klikk på titlene under for å lese mer)

  • Vindkraft: STF mener det haster å stanse tapet av natur, og etterlyser en mer naturvennlig fornybarsatsing. 
  • Bevaring av naturVi vil bevare gjenværende områder med verneverdig natur- og kulturlandskap.
  • Naturopplevelse og folkehelseVi skal gi flest mulig mennesker gode naturopplevelser og et positivt forhold til naturen.
  • Bruk av naturenVi skal sørge for en bruk av naturen som kan opprettholdes i et lengre tidsperspektiv, og som samtidig sikrer natur- og kulturopplevelsen.
  • Motorferdsel i naturenVi jobber for å redusere motorferdselen i utmark for å ta vare på natur og opplevelsesverdier.​​​​​​​ 

Hovedmålet med STFs naturforvaltningsarbeid er å sikre friluftslivets natur- og kulturgrunnlag. Dette gjøres gjennom deltakelse i norsk arealforvaltning og ved å bidra til en samfunnsutvikling som styrker det enkle og natur- og klimavennlige friluftslivets vilkår. Natur- og miljøvernstrategi for DNT gir klare føringer for arbeidet. 

Det norske landskapet endrer seg raskt, og viktige natur- og friluftslivsområder forsvinner til fordel for annen arealbruk.  Det er et stort arealpress nær byer og tettsteder, på fjellet og langs kysten og fri ferdsel blir hindret eller vanskeliggjort av ulike sperringer eller utbygginger. Ønsket om fornybar energi fører til en kraftig utbygging av vindkraft, vannkraft og nett, og utbygging av store turistanlegg og hyttefelt skjer ofte i viktige områder for friluftsliv og utfordrer sårbare arter som for eksempel villrein. På grunn av omfattende endringer i lovverket for motorisert ferdsel øker støy og andre forstyrrelser i utmark.

Last ned Natur- og miljøvernstrategi for DNT - 2017-2019 (.pdf)
Last ned Veikart for et bærekraftig reiseliv (.pdf)
Last ned DNTs strategiske plattform innen klimaspørsmål (.pdf)​​​​​​​
​​​​​​​Last ned Opplevelsesrike landskap (.pdf)

TREET

kva eg ønsker meg under juletreet…

aller mest ønsker eg meg vel sjølve treet

og skogen og lufta og

havet og elvene

i tusenvis av år framover


Øystein Hauge​​​​​​​MILJØFYRTÅRN

Stavanger Turistforening jobber målrettet med å forbedre miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Dette gir organisasjonen gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

Miljøfyrtårn-ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn

Her kan du lese mer om de konkrete målene Stavanger Turistforening jobber for å oppnå: https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/117857
VIKTIGE SAKER FOR OSS

Annonse