SESONGHJELP 

De betjente hyttene våre har behov for sesonghjelp både vinter og sommer. Hvis du ønsker deg jobb på ei betjent hytte må du henvende deg til hytta direkte.