HVA SKJER FRAMOVER? 

Det foregår en intens debatt om hvor mye vindkraft vi skal ha i Norge, og ikke minst hvor anleggene skal plasseres. STF ønsker at flere engasjerer seg. Det er for sent å klage når vindkraftanleggene er under utbygging. 

På denne siden kan du se hva STF planlegger av aktiviteter framover:

NASJONAL RAMME FOR VINDKRAFT

Nasjonal ramme for vindkraft ble skrotet. Hva nå?


Olje- og energidepartementet ga Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i oppdrag å lage "Nasjonal ramme for vindkraft på land". Hensikten var å styre søknadene om bygging av vindkraftanlegg, slik at de mest egnede områdene ble tatt i bruk og eventuelle konflikter med andre interesser kan dempes. Forslaget var på en bred høring. STF var en av over 5000 som sendte inn høringssvar.

Regjeringen svarte med å droppe den nasjonale rammeplanen. Olje- og energidepartementet vurderer nå endringer i konsesjonssystemet. 

Fredag 22. november 2019 sendte DNT,  Norsk Friluftsliv, Norges Jeger- og Fiskerforbund, SABIMA, Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening brev til Stortinget og Regjeringa om konsesjonssystemet for vindkraft. 

«Sammen med en rekke andre natur- og friluftslivsorganisasjoner har DNT nå sendt krav til regjeringens gjennomgang av konsesjonsbehandlingen for vindkraft på land.» 


STF vil arbeide sammen med  DNT og andre for å få endringer i konsesjonssytemet som tar mer hensyn til
​​​​​​​natur og friluftsliv:


Krever at natur og friluftsliv blir prioritert i vindkraftsaker

Sulken - her kommer Vardafjellet vindkraftanlegg.
Sulken - her kommer Vardafjellet vindkraftanlegg. Foto: Lars-Martin Bøe

Annonse