HVA SKJER FRAMOVER? 

Det foregår en intens debatt om hvor mye vindkraft vi skal ha i Norge, og ikke minst hvor anleggene skal plasseres. STF ønsker at flere engasjerer seg. Det er for sent å klage når vindkraftanleggene er under utbygging. 

På denne siden kan du se hva STF planlegger av aktiviteter framover:

STF planlegger/deltar i samarbeid med andre:

Torsdag 22. august
Informasjonsmøte om Faurefjell i Samfunnshuset på Vikeså i Bjerkreim  kl 19.00. STF har innlegg.

Torsdag 29. august
Paneldebatt med fylkespolitikerne i Rogaland på Mostun i Stavanger. STF er medarrangør.

Lørdag 31. august
Stand på Kvæven.  Arr: Nei til vindkraft i Sirdalen og Lund. STF deltar på stand.

Søndag 8. september
Markering mot vindkraft i Norsk Natur utenfor stortinget. STF vil være representert.

1. oktober
Frist for høringssvar til Nasjonal Ramme for vindkraft. STF vil sende høringssvar.

NASJONAL RAMME FOR VINDKRAFT

STF skal gi en uttale til Nasjonal Ramme for vindkraft når den kommer på høring like etter 1. april 2019

Olje- og energidepartementet har gitt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i oppdrag å lage "Nasjonal ramme for vindkraft på land". Hensikten er å styre søknadene om bygging av vindkraftanlegg, slik at de mest egnede områdene blir tatt i bruk og eventuelle konflikter med andre interesser kan dempes. Energimyndighetene arbeider nå med 43 større områder i Norge for å finne frem til de mest egnede områdene for fremtidig vindkraftutbygging. Områdene skal reduseres vesentlig før et forslag blir overlevert Olje- og energidepartementet 1. april 2019. 

Signalene fra arbeidet med Nasjonal Ramme så langt vekker stor bekymring for naturen i Sør-Rogaland.  Så langt må vi forholde oss til kartene for analyseområder 13 og 14 på NVEs nettsider. I tillegg har Miljødirektoratet og Riksantikvaren gitt innspill til deler av analyseområdene de anbefaler som uegnet for vindkraft. 

Sulken - her kommer Vardafjellet vindkraftanlegg.
Sulken - her kommer Vardafjellet vindkraftanlegg. Foto: Lars-Martin Bøe

Annonse