HVA SKJER? 

Stortingsmeldning om vindkraft på land er til behandling i stortinget høsten 2020.


STF fortsetter å jobbe for at konsesjonssytemet endres til å ta langt større hensyn til urørt natur enn hva dagens system gjør. STF har sendt brev til stortingspolitikerne fra Rogaland med en oppfordring om å trekke i den store bremsen i forhold til videre vindkraftutbygging i Norge.

Nasjonal ramme for vindkraft ble skrotet høsten 2019

Olje- og energidepartementet ga Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i oppdrag å lage "Nasjonal ramme for vindkraft på land". Hensikten var å styre søknadene om bygging av vindkraftanlegg, slik at de mest egnede områdene ble tatt i bruk og eventuelle konflikter med andre interesser kan dempes. Forslaget var på en bred høring. STF var en av over 5000 som sendte inn høringssvar.

Regjeringen svarte med å droppe den nasjonale rammeplanen høsten 2019. Olje- og energidepartementet vurderer nå endringer i konsesjonssystemet. 

Fredag 22. november 2019 sendte DNT,  Norsk Friluftsliv, Norges Jeger- og Fiskerforbund, SABIMA, Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening brev til Stortinget og Regjeringa om konsesjonssystemet for vindkraft. 

«Sammen med en rekke andre natur- og friluftslivsorganisasjoner har DNT nå sendt krav til regjeringens gjennomgang av konsesjonsbehandlingen for vindkraft på land.» 


STF vil arbeide sammen med  DNT og andre for å få endringer i konsesjonssytemet som tar mer hensyn til
​​​​​​​natur og friluftsliv:


Krever at natur og friluftsliv blir prioritert i vindkraftsaker

Sulken - her kommer Vardafjellet vindkraftanlegg.
Sulken - her kommer Vardafjellet vindkraftanlegg. Foto: Lars-Martin Bøe

Annonse