Velkommen på tur i Hjelmeland!

Her finner du oversikt over kommende turer og aktiviteter med Hjelmeland Turlag

Hytter og ruter

I Hjelmelands rutenett finner du flere hytter. Turlaget har ansvaret for Viglesdalen.

Kontakt oss på e-post, eller finn en kontaktperson i styret. Her finner du også årsmeldinger.

Hold deg oppdatert

På vår Facebookside kan du møte andre turvenner, dele bilder og erfaringer

SISTE NYHETER

VELKOMEN PÅ SANKEFESTIVAL!

Turistforeningen er 150 år - og me lagar fest for naturen og det den har å gje oss!  

​​​​​​​Hjelmelandsamfunnet har lange, rike tradisjonar på å nytte, samle og sanke frå naturen; frå heia, fjorden, elva, skogen og gardane. Desse dagane vil me sanke natur-og kulturopplevingar og plukke, fange, fiske inn  -  og smake og lukte på naturens grøde. 

Festivalen går over 2 dagar med Hjelmelandsvågen som base. Festivalen er lagt til sentrum av kommunen nettopp for at arrangementet skal vere tilgjengeleg for flest mogleg og gje mest mogleg breidde. Sjå heile programmet her!

Annonse