Stavanger Turistforenings historie

STF ble stiftet i 1887 med formål å utvikle turistlivet i Stavanger og omegn. Etterhvert tok foreningen opp arbeidet med fotturruter i byens omegn og i fjellstrøkene lenger inne i Ryfylke. Den første hytta, Bleskestadmoen, ble reist i 1891. Utover 1900-tallet fikk foreningen et meget godt utbygd hytte- og rutenett. 

PIONERER: Åpningen av Preikestolhytta - det største og mest banebrytende hytteprosjektet i Stavanger Turistforenings historie.
PIONERER: Åpningen av Preikestolhytta - det største og mest banebrytende hytteprosjektet i Stavanger Turistforenings historie.

Mangfoldig rutenett

I 1893 ble den første årboken utgitt. Det ble starten på en serie årbøker som er blitt et verdifullt bibliotek med kulturell og geografisk litteratur om Ryfylke. 

Ryfylkeheiene har mange store vassdrag. I årene etter siste krig har det vært en nær sagt sammenhengende kraftutbygging. Dette har grepet sterkt inn i STF's rutenett. Mange hytter er forsvunnet i utbyggingen, erstatningshytter er bygd, og store deler av rutenettet har vært lagt om. Men Rogalands høyfjell er et vidt område med god plass. Terrenget er oppsprengt og forrevet, der er åpne daler med frodige lier og saftige grønne beiter. Det er mange idyller som står i sterk kontrast til nakne, grå fjell og trange, ofte ufremkommelige elvefar. Naturen byr på fullt av overraskelser. 


Rogalands største friluftsorganisasjon

Stavanger Turistforening er i dag Rogalands største friluftsorganisasjon med over 27 000 medlemmer. STF har 45 hytter fra Haukeliseter i nord til Sokndal i sør. Av disse er 4 betjente anlegg, 19 er selvbetjente hytter og 11 er ubetjente. I tillegg tilbyr foreningen 9 utleiehytter. Hyttene er åpne for almenn ferdsel. Mellom hyttene er det oppmerkede ruter, og vårt rutenett er tilknyttet andre turistforeningers rutenett. I vintersesongen er det gode skimuligheter, og vi kvister 270 kilometer av rutenettet i forbindelse med vinterferie og påske. På sommerstid er 1250 km vardet og malt med røde T-er. I tillegg er nær 900 kilometer med bynære hverdagsturer merket med røde T-er, blant annet 52 hverdagsturer i Stavanger by. Stavanger Turistforening arrangerer årlig en rekke større folkevandringer, og mer enn 500 fellesturer i hele Ryfylkeheiene og bynære strøk.
DEN GANG DA: Tidlige fjellvandrere på vei til Preikestolen - den veiløse Vatnegården ses nede ved Refsvatnet.
DEN GANG DA: Tidlige fjellvandrere på vei til Preikestolen - den veiløse Vatnegården ses nede ved Refsvatnet.
Klikk her for å skrive tekst.

Annonse