Gratis plasser -  for barn og ungdom

Fra Villmarksleir med Barnas Turlag på Stranddalen
Fra Villmarksleir med Barnas Turlag på Stranddalen Foto: Eirik Schøien

Visste du at Stavanger Turistforening hvert år deler ut mange gratis plasser på en rekke aktiviteter for barn og unge? Tiltaket er støttet med penger fra Bufdir og SR Bank stiftelsen. Her får du oversikten over hvem som kan søke, hvordan du søker og hvilke aktiviteter det gjelder. 

Barnas Turlag arrangerer turer som er spesielt planlagt og tilrettelagt for barnefamilier. De har et variert og spennende turprogram gjennom hele året. Turene er lagt opp som fellesturer med turledere. Foresatte har ansvar for egne barn under hele turen. Det forventes at alle voksne hjelper til med praktiske gjøremål som matlaging, aktiviteter, rengjøring etc. 

Barnas Turlags målsetning er å få flest mulig barn til å oppleve gleden ved å drive friluftsliv og bli glad i naturen. På våre turer finner barna nye turvenner som gjør at "motoren" holdes i gang lengre og turen blir kjekkere. Voksne utvider vennekretsen og blir kjent med andre familier med felles interesse- naturopplevelser!

DNT ung Stavanger er for ungdom (13-26 år uten foreldre). De har mange kjekke turer gjennom året, ta en titt i programmet og bli med på tur!

Klikk her for å skrive tekst.

Kontingenttilskudd til medlemmer i barne- og ungdomsorganisasjoner

Privatpersoner, foreldre og foresatte (bosatt i Stavnger kommune) kan søke kontingenttilskudd for egne barn som er/vil bli medlemmer i en barne- og ungdomsorganisasjon. Ungdom og fritid har ansvar for tilskuddsordningen og spørsmål kan rettes til saksbehandler Kjerstin Ropeid e-post kjerstin.ropeid@stavanger.kommune.no

Privatpersoner søker ved å sende e post til postmottak.oou@stavanger.kommune.no

  • Søknaden merkes « kontingenttilskudd» og skal inneholde
  • Søkers (foreldre, foresatte etc.) navn, adresse, e post og mobilnummer
  • Medlemmets kjønn og alder (ikke navn)
  • Navn på organisasjonen
  • Søknadsbeløp
  • Informasjon om hva det søkes støtte til (kontingent, medlemskap, utstyr, tur, arrangement e.l)
  • Merk at tilskuddet utbetales direkte til organisasjonen og ikke til søker.


Økonomisk støtte fra Bufdir til ferietiltak

STF ønsker at alle barn, ungdommer og deres familier skal få delta i ferieaktiviteter på lik linje med andre. Vi prøver gjennom ulike tilskuddsordninger å tilby gratis aktiviteter og subisidierer deltakerprisene på flere fellesturer slik at vi senker terskelen for deltakelse på disse turene. I noen tilfeller deler vi også ut gratis plasser til lavinntektsfamilier.
Trenger du, eller kjenner du noen som har behov for støtte og har lyst til å være med oss på tur ber vi deg ta kontakt med leder for aktivitet og folkehelse, Jane Byberg jane@stf.no
All informasjon holdes konfidensielt og våre frivillige turledere vil ikke vite om deltakelse fra denne ordningen. 
​​​​​​​STF kan også være behjelpelige med utstyr og utstyrsleie fra Frilager.no
Vi kan tilby begrensede plasser på turer med Barnas Turlag, DNT ung og DNT tilrettealagt, se hele programmet til Barnas TurlagDNT ung og DNT tilrettelagt.

Gratisplasser på skiskolen fra Sparebankstiftelsen SR-Bank

Skiglede kan læres! Vi ønsker at alle barn og unge skal få mulighet til å lære å gå på ski. Med økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen SR-Bank gir vi i år bort 40 plasser på Skiskolen. Her kan man velge mellom snowboard, alpint, langrenn og freestyle. Det er mulig å søke om gratisplasser gjennom denne lenken! 

Skiskolen 2022 arrangeres 12-13 og 19-20. februar. To spennende og lærerike dager i Sirdal eller Stavtjørn. ​​​​​​​
Påmeldingen åpner 1. november 2021, og vi ber deg lese nøye gjennom informasjonen du finner her på nettsiden. Det er spesielt viktig at du melder deg eller barnet ditt på riktig nivå, det gjør opplevelsen mye bedre!Annonse