Frivillig i DNT tilrettelagt

Foto: Guro Waksvik

Uten frivillige hadde det ikke vært noen turer eller aktiviteter i DNT tilrettelagt!  

Oppgavene er mange og varierende

- Turleder for en av turgruppene eller FTU kveld 
- Ledsager for en person med synshemming eller nedsatt balanse/koordinasjon på Klart det går turer
- Vert på tilrettelagt aktivitetsdag for skolegrupper
- Ansvarlig for aktiviteter eller mat/bål på FTU kveld
- Stå på stand eller holde foredrag og fortelle om tilbudet vårt

Første steg for deg som ønsker å være frivillig er å ta et ambassadørkurs - en introduksjon til STF og DNT som går over 3 timer. Dersom man ønsker å være turleder kan man gå videre i utdanningstigen og ta turlederkurs. Les mer om å bli turleder her. Finn kurs som passer for deg i Aktivitetskalenderen.

Vi har egen Facebook gruppe for frivillige i DNT tilrettelagt. Her får du informasjon om behov for turledere og andre frivillige på turer og arrangement, du kan kommunisere med andre frivillige, stille spørsmål og diskutere. 

Mer informasjon om å være frivillig i STF generelt, inkludert om goder for frivillige, turledelse og tilgang til ulike skjemaer finner du her.

Vil du vite mer? Kontakt Beate Eikemo, beate@stf.no 51 84 02 00 for en prat.