FRIVILLIG ARBEID PÅ HYTTENE

Hyttene skal være i god stand og framstå som et fristende tilbud for mange. Hyttefaddere og hyttevakter bidrar positivt til å ta vare på hyttene.

Hyttevakt

En hyttevakt er personer som for en viss periode, påtar seg å være tilsyn på en hytte. Hyttevakten organiserer belegget på hytta, og på en hyggelig måte påser at hyttereglene følges. Hyttevakten gir hjelp og veiledning i hytta til besøkende, og ”opplæring” til nye medlemmer. I tillegg kan hyttevakten få ulike oppgaver som må gjøres på hytta under tilsynsperioden

Aktuelle tidspunkt for å være hyttevakt er påskeferie, sommerferie og høsthelger.

Hyttefadder

En hyttefadder bidrar til at hytta har det bra ved å utføre vedlikehold og driftsmessige oppgaver på hytta. En hyttefadder besøker hytta "si" minst to ganger i året. Oftere på sentrale hytter.

Faddere i STF har tradisjon for å være løsningsorienterte og positive. Dette er egenskaper også fremtidige faddere må ha.

Flere hyttefaddere vedlikeholder også stien til og fra hytta. 

Fadderlag

Et fadderlag er flere hyttefaddere som deler på oppgaven som hyttefadder. En av fadderne velges som koordinator. Formålet med hyttefadderlag er å sikre en videre god oppfølging av fjellhyttene. Folk er forskjellige og tilfører ulik kompetanse til det å være fadder. Oppgavene har vært og er basert på frivillig arbeid

Annet 

Det gjøres en rekke dugnadsarbeid på hyttene i tillegg til den jobben faddere og hytteverter gjør. Flere personer gjør dugnadsinnsats på dagtid alt etter behov. I tillegg er det en egen gruppe som organiserer faste dugnadsturer. Disse dugnadsturene er beskrevet hvert år i STF sitt turprogram og på nettet. Våre planlagte dugnader kan du finne

her.

Ønsker du å være med som hyttevakt, i et fadderlag eller på en dugnadstur så ta kontakt med

dugnadsansvarlig Erik Gram Kverneland

.

Dugnadsgjeng på Vassdalstjørn
Dugnadsgjeng på Vassdalstjørn

Annonse