Egersund vindkpark
Egersund vindkpark Foto: Marius Dalseg Sætre

FAKTA OM VINDKRAFT

 • Vindkraft er industriområder
 • De største vindturbinene er opp til 250 meter høye og kan sees fra minst 50 kilometers avstand.
 • Det bygges ca 800 meter anleggsvei pr. vindturbin.
 • Foran hver turbin bygges det en oppstillingsplass på størrelse med en halv fotballbane.
 • Vindkraft er meget arealkrevende og den største arealsaken i Norge noensinne.
 • Vindkraft medfører store tap av urørt natur. Det er kun 12% villmarkspreget natur igjen i Norge.
 • Irreversible naturinngrep etter store sprengninger i terrenget.
 • Digre vindkraftturbiner og veianlegg skader dyrelivet.
 • Stor støyplage. Monsterturbinene gir opp mot 110 dB.
 • Farlige iskast fra turbinbladene vinterstid.
 • Mange turbiner må ha blinkende lys på grunn av flysikkerhet. Svært synlig i nattemørket.
 • Tap av verdifulle turområder.
 • Private selskaper (ofte utenlandske) tar ut profitten.


Vindkraftanlegg i Rogaland

 • I Rogaland er det høsten 2020 gitt konsesjon til vindkraftanlegg på et areal på ca. 114 km². Til sammenligning er summen av alle byer og tettsteder i Rogaland 198 km². 
 • Oversikt over samtlige vindkraftanlegg kommer fram på NVEs kart og på NVEs nettsider. Huk av for "Vindkraftområde" i kartlag for å se areal. 
 • Vindturbinene og veianleggene blir lagt inn i Norgeskart etterhvert som anleggene blir ferdigstilt.Mennesker blir små i Egersund vindkraftanlegg.
Mennesker blir små i Egersund vindkraftanlegg. Foto: Anne Katrine Lycke

I dronefilm som ble tatt opp da Egersund vindkraftanlegg ble bygget, blir de massive naturinngrepene med fyllinger og skjæringer godt synlige. Se filmen her.