Egersund vindkpark
Egersund vindkpark Foto: Marius Dalseg Sætre

FAKTA OM VINDKRAFT

 • Vindkraft er industriområder
 • De største vindturbinene er opp til 250 meter høye og kan sees fra minst 50 kilometers avstand.
 • Det bygges ca 800 meter anleggsvei pr. vindturbin.
 • Foran hver turbin bygges det en oppstillingsplass på størrelse med en halv fotballbane.
 • Vindkraft er meget arealkrevende og den største arealsaken i Norge noensinne.
 • Vindkraft medfører store tap av urørt natur. Det er kun 12% villmarkspreget natur igjen i Norge.
 • Irreversible naturinngrep etter store sprengninger i terrenget.
 • Digre vindkraftturbiner og veianlegg skader dyrelivet.
 • Stor støyplage. Monsterturbinene gir opp mot 110 dB.
 • Farlige iskast fra turbinbladene vinterstid.
 • Mange turbiner må ha blinkende lys på grunn av flysikkerhet. Svært synlig i nattemørket.
 • Tap av verdifulle turområder.
 • Private selskaper (ofte utenlandske) tar ut profitten.

Se video om vindkraftutbygging her
https://www.youtube.com/watch?v=st5EfIW9tv0&t=14s​​​​​​​

Bakgrunnsinfo fra DNT og foreninger i DNT
​​​​​​​

Info fra andre

Film fra Egersund vindkraftanlegg viser de store inngrepe i naturen i kupert landskap - filmet med drone før vindturbinene ble montert.