Frivillig arbeid på hytter og stier

Stavanger Turistforening har 44 fantastiske hytter og 1250 km. merkede stier i storslått natur. For å vedlikeholde dette gode tilbudet er vi helt avhengige av mange frivillige hender. 

For å vedlikeholde alle hyttene våre, slik at de framstår som et fristende tilbud for gjestene, arrangeres det flere hyttedugnader gjennom året. I tillegg til de planlagte felles dugnadene trenger vi også frivillige som kan gjøre dugnadsarbeid på hyttene når det oppstår behov. Har du lyst å bidra til at hyttene blir godt ivaretatt? Vi vil gjerne ha deg med på dugnad!


Mellom hyttene er det merkede løyper. Små varder og den røde T-en viser vei. For at merkingen skal være tilfredsstillende god, er STF avhengig av hjelp fra frivillige. Det er alltid behov for å merke en eksisterende rute med røde T'er, sette opp varder, legge ut planker over myra eller sette opp et skilt som er blåst ned. 

Har du en favorittrute eller et fjellområde som betyr litt ekstra for deg kan du bli løypefadder. Da får du ansvar for å merke en bestemt rute. Du sørger for at den er T-merket og vardet etter fastsatt standard.

Merking av løyper i nærområde:

I Stavanger og en rekke andre kommuner er det merket nærturer som tråkler seg gjennom boligområder og grøntområder. Løypene er merket på lyktestolper, gjerdeklyvere og trepinner viser vei gjennom grøntområder.  Om du liker å gå tur i nærområdet, så kan du bli fadder til en eller to løyper. Du passer da på at løypene er merket etter ønsket standard, og melder inn eventuelle mangler. Høres dette interessant ut kan du ta kontakt med tale@stf.no.

Merkehåndboka

Det er klare regler for hvordan løypene skal merkes. I merkehåndboka får du en god oversikt over hvordan dette skal gjøres.

Stavanger Turistforening arrangerer merkekurs, for at du skal få mest mulig kunnskap om hvordan løyper og stier skal merkes. Trykk her for å se om det er planlagt et merkekurs. 


Har du lyst på en sosial og kjekk sommerjobb på fjellet? Vi har drømmejobben din! Vi søker ungdommer som er aktive, glade i friluftsliv og liker å ta i et tak. Les mer sommerjobb på fjellet her, og send en søknad til Brita på mail; brita@stf.no.HER FINNER DU EN OVERSIKT OVER KOMMENDE HYTTE- OG STIDUGNADER:Annonse