Velkommen på tur i Dalane!

Her finner du oversikt over kommende turer og aktiviteter i regi av Dalane Turlag.

Hytter og ruter

I Dalane finnes et variert rutenett med mye spennende kulturhistorie. Turistforeningen har hytte på Gaudland og åpnet i 2015  en moderne hytte på Kvitlen(bildet).

Her finner du kontaktinformasjon til samtlige i turlagets styre, samt årsmeldinger.

NYHETER

Dalane Turlag ønsker alle velkommen til årsmøte 2016.

Tirsdag 7. februar 2017 kl. 19.00 i Håndverkhuset, Årstaddalen, Egersund

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen
  3. Årsmelding
  4. Regnskap
  5. Valg
  6. Behandling av innkomne saker og forslag
  7. Arbeidsplan for 2017

Enkel servering. Etter pausen:

  • Barnas Turlag Dalane v. Ove E. Dagsland og Jan Christian Lone
  • Edward Prestholm, Stavanger Turistforening, presenterer nytt fra foreningen.
  • Arild Åmodt og Kjell Håland tar oss med på onsdagsturer gjennom ord og bilder i Dalanes flotte natur.


Foto: Per C. Salvesen