Blåturer

Ut i det blå sammen med mange andre! Du møter opp på Sandnes rutebilstasjon kl. 10. Derfra kjører vi i privatbiler til et bestemmelsessted som turleder har pekt ut. Gåtid er beregnet til 3-4 timer i middels krevende terreng. Du trenger ikke egen bil for å være med. Husk termos, nistepakke og godt fottøy. Medlem: gratis. Ikke medlem: kr. 40.  Betaling til sjåføren avhenger av hvor langt en kjører. Vi har Vipps: Søk turer og aktiviteter STF

Annonse