Velkommen som turleder!

Foto: Marius Dalseg Sætre

Har du vært mye på tur og ønsker å dele denne erfaringen og turglede med andre? Fungerer du godt i ei gruppe med ulike mennesker og kan ta beslutninger på vegne av andre? Har du lyst til å være turleder på DNTs fellesturer? Da er DNTs turlederutdanning noe for deg!

Stavanger Turistforening har over 1.000 turer i året, og til dette trenger vi godkjente turledere på ulike nivåer. STF gjennomfører hvert år turlederkurs etter DNT-modellen, enten du vil bli turleder i nærmiljøet, i fjellet om sommeren eller på ski om vinteren.

Turlederstigen
DNT har en egen turlederutdanning som gjør deg i stand til å lede turer for DNT/STF både i nærområdet og på høyfjellet blant et mangfold av turgrupper: barn, unge, voksne og eldre. Kurset gir deg en enhetlig basiskompetanse som sikrer trygghet og trivsel for turdeltakerne, samt stimulerer til å drive et enkelt, aktivt, trygt og miljøvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon. Sentrale temaer er orientering, veivalg, ledelse, og kommunikasjon. DNTs turlederutdanning er satt sammen av kursmoduler, som bygger på hverandre, og som til sammen gir øverste nivå i turlederutdanningen.

1. DNT-ambassadørkurs (3 timer) -er det første og enkleste nivået i turlederstigen og er en utdanning for organisering og gjennomføringen av turer uten bruk av kart og kompass. Ambassadørkurset er obligatorisk for alle turledere i DNT.

2. Grunnleggende turlederkurs (2 dager) -er det neste nivået i turlederstigen. Dette er en turleder sommerstid med begrensinger til sti og vei i nærmiljøet eller turer med utgangspunkt fra hytte med vei. 

3. Sommerturlederkurs (2 helger) – er det tredje nivået i utdanningen hvor du lærer deg turledelse sommerstid i høyfjellet.  

4. Vinterturlederkurs (3 helger) –er det øverste nivået i utdanningen. En vinterturleder kan fungere som turleder ved alle DNTs arrangementer hele året. 

På lenkene under finner du mer informasjon om turlederstigen til DNT, samt en oversikt over kursplanene til STF og DNT. 

Turlederutdanningen i turistforeningen

Turlederkurs i STF

Turlederkurs i DNT

Andre aktuelle turleder-kurs:

Aktivitetslederkurs

Aktivitetslederkurset gir deg grunnleggende kunnskap om turledelse for barn og barnefamilier og kvalifiserer til å lede familieturer/arrangement i nærmiljøet. Kurset har en varighet på tre timer. Planlagte aktivitetslederkurs finner du her.

Nærturlederkurs

Nærturlederkurset er et kurs som kvalifiserer deg til å lede kortere dagsturer inntil fem timer i områder hvor nærturleder er lokalkjent. Kurset har en varighet på fire timer. Planlagte aktivitetslederkurs finner du her.

Turleder for DNT Tilrettelagt

​​​​​​​DNT Tilrettelagt jobber for å gjøre friluftslivet tilgjengelig for mennesker med funksjonsnedsettelse. Vi arrangerer turer og aktiviteter og jobber for at flere av våre hytter skal være mer tilgjengelige. Hvis du ønsker å være turleder for DNT Tilrettelagt kan du lese mer om dette her.


Klikk her for å skrive tekst.

HER ER EN OVERSIKT OVER KOMMENDE TURLEDERKURS:

Annonse