Vinterbål

Bål er ekstra kos på vinteren.
Bål er ekstra kos på vinteren. Foto: John Petter R. Nordbø

Takket være allemannsretten, står du fritt til å tenne opp bål i utmark i perioden15. september og 15. april. Værforholdene om vinteren kan imidlertid by på en ekstra utfordring, men heldigvis er det tips og triks du kan ta i bruk.

Tenn fra toppen

Et vinterbål bør være toppfyrt,  i alle fall hvis det er mer enn ti cm snø på bakken. Da slipper du at vedkubbene synker ned i snøen. 

Lag på lag

Begynn med å hardtrampe snøen og legg gjerne noen grankvister i bunn. Deretter legger du et lag med vedkubber og et litt kortere lag med kubber på tvers. Fortsett med å legge lag på lag oppå hverandre i en trinnvis pyramide. Start med den våteste, dårligste veden i bunn, da får den varme til å tørke av glørne som arbeider seg nedover. Så bygger du en liten tipi med småkvist og tørr ved øverst, som du tenner på. 

Bålvett 

Sporløs ferdsel er en viktig verdi i norsk friluftsliv, og er minst like viktig om vinteren som om sommeren. Selv om sjansen for skogbrann er liten om vinteren er det en del ting vi likevel bør ta hensyn til: 

  • Pass på underlaget, også om vinteren! Smelter bålet ned til bakken blir det like stygge sår som om sommeren, selv om man ikke ser de før snøen har smeltet. Sørg for å bygge opp bålet og legg gjerne stein i bunnen om du brenner nært bakken.
  • Vis varsomhet når du sanker ved. Et stort bål er stas, men er du i et område det ferdes mye folk, vil mange store bål lage stygge sår i skogen. Snøen vil gjerne dekke pinnene som allerede ligger på bakken, men hold deg så langt det går til allerede døde greiner og trær. Husk at mange dyr og fugler bruker døde trær som bolig, så ikke rensk et område for slikt. 
  • Ta kun så mye ved du trenger.
  • Rydd opp etter deg. Rydd vekk grener og kubber som ikke har blitt brukt, stable det gjerne ved et tre i nærheten slik at andre kan bruke det. 
  • Grav ned og slukk bålet, og etterlat leirplassen som den var da du kom. 

God tur! 


Et bål passer godt om vinteren fordi det brenner sakte og lenge. Begynn med å hardtrampe snøen eller grave den bort. Legg så lag på lag med vedkubber oppover, og et lite pyramidebål eller pagodebål på toppen. Tenn bålet på toppen. Det nederste laget med ved kan gjerne være fuktig, slik at bålet ikke brenner seg så lett nedover i snøen.
Et bål passer godt om vinteren fordi det brenner sakte og lenge. Begynn med å hardtrampe snøen eller grave den bort. Legg så lag på lag med vedkubber oppover, og et lite pyramidebål eller pagodebål på toppen. Tenn bålet på toppen. Det nederste laget med ved kan gjerne være fuktig, slik at bålet ikke brenner seg så lett nedover i snøen.

Skrevet av Kaja Raa Storaker 21. februar 2019