Skitt fiske i Ryfylkeheiene

Foto: John Petter R. Nordbø

Har du noen gang tatt en kilo ørret på stanga? Dra til Nilsebu, Taumevatn eller Stranddalen, og det er stor sannsynlighet for at drømmen blir oppfylt!

Fiske har alltid vært en naturlig del av det enkle friluftslivet, og langs rutenettet til Stavanger Turistforening, fra Haukeliseter i nord til Kvitlen i sør, kan du fiske fritt i nesten alle vatn i Ryfylkeheiene. Er du glad i fjellfiske, så bør du absolutt legge turen innom disse selvbetjente hyttene. 

Nilsebu turisthytte ligger for enden av Nilsebuvatnet og midt mellom to fiskerike elver. Like ved hytta renner Gråfolånå ut i kraftige stryk, mens litt lenger mot nordøst munner Storånå ut i Nilsebuvatnet. Begge elvene er fiskerike med store forekomster av ørret og canadisk bekkerøye. Særlig er forholdene gunstige opp den en mil lange Storådalen hvor høydeforskjellen fra Nilsebuvatnet til enden av dalen ikke er mer enn 70 meter. De mange flate partiene danner store tjern med en dybde på rundt en meter. Her varmer sollyset lett opp vatnet, og de steile fjellveggene gjør det lunt og godt for både folk og fisk. Omkranset av kalkholdige bergarter storkoser fisken seg i hølen, og det er ikke uvanlig å få en kilo ørret eller røye på kroken.

Taumevatn og Traumevassområdet er i dag et av de mest besøkte områdene i Sirdalsheiene. Lett tilgjengelige hytter, rike forekomster av bær og sopp, og ikke minst et godt fiske trekker folk til seg.  Området omkring Taumevatn og nordover mot Heibergtunet Storevatn og Grøna plasset står i merkelig kontrast til de karrige forholdene i heiene rundt. Her er et landskap hvor bjørkekrattet står tett ned mot vassdraget og hvor gras og lynghei brer seg oppover liene. Forklaringen ligger i fjellgrunnen. Bergartene består av gneis med en annen glimmertype enn det som er vanlig ellers. Biotitten, som den kalles, har en evne til å nøytralisere den sure nedbøren og gir et rikere jordsmonn enn områdene rundt.  Her trives fisken, og Taumevassdraget er også det eneste vassdraget i Sirdalsheiene som ikke er regulert. Medlemskort i STF gjelder som fiskekort.

Stranddalshytta vil garantert gi belønning i fiskebøtta. Rett utfor hytteveggen ligger Stranddalsvatnet, og her vaker fisken villig.  Det er den næringsrike berggrunnen fyllitten som gjør at ørreten trives så godt. Gjester på Stranddalshytta har fiskerett i vatnet, og kan låne båt og fiskeutstyr.  Eller du kan ta fiskestanga med deg og prøve fiskelykken i de mange vatnene mellom Stranddalen og Sandsa. Medlemskort i STF gjelder som fiskekort. 

6 TIPS TIL FISKEREN

1. Fiske er best i skumringen. Da komemr fisken nærmere land. 

2. Hold en lav profil, og list deg ned til vannet.

3. Varier innsveiving, agn og fiskedyp.

4. Vinden tar med seg næringsdyr fisken liker. Derfor er pålandsvind best. 

6. Se etter steder med varierte bunnforhold og strøm i vannet. 

7. Fisken holder seg flere dager om den saltes og holdes kjølig på snø eller i myr. 

Kilde: Fjell og Vidde

Annonse

Skrevet av Henriette Gill 4. juli 2018