Er du vår nye økonomi- og administrasjonssjef?

Foto: Kristine Tofte

Stavanger turistforening er regionens største friluftsorganisasjon med 27 500 medlemmer. Foreningen driver en omfattende virksomhet med 45 hytteanlegg, mer enn 85 mill. kr. i omsetning og omkring 500 mennesker som får lønn fra foreningen. Som en bærebjelke for foreningens virksomhet nedlegges det hvert år minst 42 årsverk med frivillig arbeid på mange ulike områder.

Foreningen er i utvikling. I tråd med dette er det nedlagt et stort arbeide med å innføre bedre systemer for å kunne administrere all aktiviteten, holde orden på økonomien og stimulere til økt frivillighet. Implementeringen av slike systemer pågår fortsatt.

Vi søker etterfølger til vår økonomi- og administrasjonssjef. Stillingen har hovedansvar for foreningens administrative drift som en støttefunksjon for hele administrasjonen, de mange frivillige gruppene og betjente anlegg. Stillingen vil inngå i ledergruppen for foreningen og rapporterer til daglig leder. Du vil få personalansvar for en ansatt som jobber med administrativt arbeid.

STF har vært initiativtaker til etableringen av DNT Økonomiring SA, et selvstendig regnskapsbyrå med formål å tilby regnskapstjenester til DNTs medlemsforeninger. Økonomiringen har 3 ansatte som er lokalisert i STFs kontorer, men har eget styre og egen daglig leder. Det vil være et nært samarbeid mellom Økonomiringen og økonomifunksjonen i STF. Løpende regnskapsføring vil gjøres av Økonomiringen.


Arbeidsoppgaver:

-       Løpende regnskap, økonomirapportering og -styring

-       Generell administrativ støtte til alle ledd i organisasjonen

-       Personaladministrasjon

-       IT drift og utviklingsprosjekter

-       Generell kontordrift for administrasjonen i Stavanger (ca 25 ansatte)

-       Kontinuerlig organisasjonsutvikling

-       Utvikle STF som en pådriver i arbeidet med organisasjonsutvikling og utvikling av fellessystemer i DNT


Til denne stillingen søker vi en økonom med god kjennskap til IT og et engasjement for friluftslivet. Følgende kvalifikasjoner vil bli vektlagt:

-       Økonomisk utdannelse

-       Utdannelse eller erfaring innen HR

-       IT kompetanse

-       Erfaring fra relevant driftsorganisasjon uavhengig av sektor

-       Ordenssans og evne til å bygge gode systemer

-       Evne til å ta initiativ og jobbe selvstendig

-       Lederegenskaper og gode samarbeidsevner

-       Forståelse for arbeidet i frivillig sektor

Vi har et inspirerende og meningsfullt arbeid i en spennende organisasjon, som også byr på faglige utviklingsmuligheter for rette vedkommende. Lønn er på nivå med tilsvarende stillinger i andre interesseorganisasjoner.

Tiltredelse snarest etter nærmere avtale.

Søknad med CV sendes inn via søkeportalen i Finn.no. Svarfrist 17. juli 2022.


Om Stavanger Turistforening

Stavanger Turistforening er Rogalands største friluftsorganisasjon med 27.500 medlemmer. Vi jobber for et allsidig, inkluderende og miljøvennlig friluftsliv. Vi vedlikeholder og drifter 45 hytter, 1250 km stier og 370 km kvisteløyper. Hvert år arrangerer vi over 1000 turer, kurs og andre aktiviteter. Foreningen er tilsluttet Den Norske Turistforening, og er den tredje største av medlemsforeningene målt etter medlemstall, og nest størst målt i omsetning. Vi jobber for å opprettholde og styrke vår posisjon som regionens fremste aktør innen friluftsliv. Frivillig arbeid er en bærebjelke i foreningens virksomhet. Hvert år legger våre frivillige ned dugnadsarbeid tilsvarende minst 50 årsverk. I naturen er alle velkommen, uavhengig av hva du tror på, hvem du elsker eller hvordan du ser ut. Derfor jobber vi for et mangfoldig og inkluderende friluftstilbud der alle er velkomne. Vi er opptatt av at organisasjonen skal vise et mangfold både i kjønn, funksjonsevne, etnisitet og alder.

Annonse

Skrevet av Helene Seglem 10. juni 2022