Brenner du for at flest mulig skal få oppleve glede i naturen?

Som en friluftsorganisasjon blir vi stadig utfordret ved at viktige friluftsinteresser blir truet, og det er et omfattende arbeid å følge opp en rekke saker om utbygging, arealplaner og inngrep som berører viktige friluftsinteresser.
Som en friluftsorganisasjon blir vi stadig utfordret ved at viktige friluftsinteresser blir truet, og det er et omfattende arbeid å følge opp en rekke saker om utbygging, arealplaner og inngrep som berører viktige friluftsinteresser. Foto: John Petter Nordbø

Har du et hjerte som banker for at flest mulig skal få oppleve glede i naturen, nå og i fremtiden? Vi søker nå den rette personen som vil være med å styrke vårt arbeid med å være en tydelig stemme i viktige saker om naturforvaltning.

En del av turistforeningens formålsparagraf er å arbeide for å sikre friluftslivets natur- og kulturgrunnlag. Som en friluftsorganisasjon blir vi stadig utfordret ved at viktige friluftsinteresser blir truet, og det er et omfattende arbeid å følge opp en rekke saker om utbygging, arealplaner og inngrep som berører viktige friluftsinteresser.

Vår dyktige fagsjef for naturforvaltning skal gå av med pensjon, og vi søker nå en erstatter som kan bidra til å videreføre og styrke STFs arbeid med å være en tydelig stemme i viktige saker om naturforvaltning.

Fagsjef for naturforvaltning rapporterer til avdelingsleder for kommunikasjon og samfunnskontakt, og jobber tett med daglig leder og andre avdelinger i STF. Det er spesielt viktig å ha en god dialog med styret, turlag og andre frivillige.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene består i koordinering av alle ressurser i STF som er engasjert i naturforvaltningsarbeidet, og spesielt reetablere og støtte en ressursgruppe for naturforvaltning bestående av styremedlemmer og andre frivillige. Fagsjefen vil være en viktig fagperson, som også skal hente inn fagkunnskap fra andre ved behov. Foreningen deltar i en rekke sammenslutninger og andre samarbeidsfora som Forum for Natur og Friluftsliv (FNF), naturforvaltningsgrupper i DNT og andre formelle og uformelle samarbeid og møtearenaer. Deltakelse i slike arenaer vil bli fordelt mellom fagsjef og andre ansatte og frivillige i STF. 

Kvalifikasjoner:

Vi er på jakt etter en person med følgende kvalifikasjoner:

  • Naturfaglig eller annen relevant utdanning og praksis.
  • God kunnskap om samfunn og politikk. Kjennskap til arealplanlegging er en stor fordel.
  • Gode samarbeidsegenskaper og tydelig kommunikasjon, muntlig og skriftlig
  • Evne til å jobbe selvstendig og strukturert.
  • Et brennende engasjement for natur- og friluftsliv.

Stillingen lyses ut som inntil 60% stillingsbrøk. Det kan på sikt være mulig å kombinere dette med annet arbeid i STF for å fylle opp til full stilling.

Vi kan tilby selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaver i et engasjert arbeidsmiljø. Arbeidstiden er fleksibel, og innebærer noe møtevirksomhet i helger og på kveldstid.

Lønn etter avtale.

Søknadsfrist: 31. mai 2022

Søknad med CV sendes via søkeportalen på finn.no.

Spørsmål om stillingen rettes til:

Helene Seglem, avdelingsleder kommunikasjon og samfunnskontakt, tlf 404 08 537 eller e-post: helene@stf.no.

Preben Falck, daglig leder. Tlf: 992 48 007 eller e-post:preben@stf.no.

Litt informasjon om Stavanger Turistforening:

Stavanger Turistforening er Rogalands største friluftsorganisasjon med 27.500 medlemmer. Vi jobber for et allsidig, inkluderende og miljøvennlig friluftsliv. Vi vedlikeholder og drifter 44 hytter, 1250 km stier og 370 km kvisteløyper. Hvert år arrangerer vi over 1000 turer, kurs og andre aktiviteter. Foreningen er tilsluttet Den Norske Turistforening, og er den tredje største av medlemsforeningene målt etter medlemstall, og nest størst målt i omsetning. Vi jobber for å opprettholde og styrke vår posisjon som regionens fremste aktør innen friluftsliv. Frivillig arbeid er en bærebjelke i foreningens virksomhet. Hvert år legger våre frivillige ned dugnadsarbeid tilsvarende minst 50 årsverk. I naturen er alle velkommen, uavhengig av hva du tror på, hvem du elsker eller hvordan du ser ut. Derfor jobber vi for et mangfoldig og inkluderende friluftstilbud der alle er velkomne. Vi er opptatt av at organisasjonen skal vise et mangfold både i kjønn, funksjonsevne, etnisitet og alder.

Annonse

Skrevet av Agnethe Larsen 10. mai 2022