Aktivitetskatalysator Hillevåg 2021

Foto: John Petter Nordbø

Vi er på jakt etter en fleksibel, kreativ og omgjengelig STF ambassadør som kan fungere som en aktivitetskatalysator i en 30% stilling i månedene juni, august, september og oktober.

STF har i flere år ønsket å etablere oss og engasjere oss mer i bydeler med levekårsutfordringer. Hillevåg er en bydel vi ønsker å bli bedre kjent med, og vi ser at området har stort potensiale for aktivitet. Vi ønsker å utvikle bynære tilbud som skal være åpne for alle og skape gode møteplasser i dialog med beboere, andre aktører og frivillige lag/ organisasjoner i bydelen.

Vi er på jakt etter en fleksibel, kreativ og omgjengelig STF ambassadør som kan fungere som en aktivitetskatalysator i en 30% stilling i månedene juni, august, september og oktober.

Arbeidet skal utføres i dialog og samarbeid med aktivitetsavdelingen i STF.

Oppdragsskisse:

  1. Å utvikle bydelsarrangementer som skaper samhold, styrker omdømmet til Hillevåg og gir ulike aktører (frivillige organisasjoner, kirkene, moskeen og minoriteter og aktuelle sponsorbedrifter (Kilden, Fellesskjøpet, Sørmarka Arena) muligheter for å synliggjøre sin virksomhet.
  2. Å innhente inspirasjon og læring fra andre kommunedeler som har arbeidet med slike arrangementer.
  3. Å undersøke grunnlaget for hvilke aktører som er interessert i å være med å forme og bidra til bydelsarrangementer sammen med frivilligsentralen.
  4. Å finne en organisering og finansiering som er tjenlig og bærekraftig over tid.
  5. Å lage et årshjul som kan fungere fra år til år der aktørene kjenner sin rolle og lett kan mobiliseres.
  6. Programmere noen aktiviteter under «Sommer på torget» fra 20. august (med forbehold om koronarestriksjoner)


Det daglige arbeidet utføres av aktivitetskatalysator, som vil sikre kontinuitet og utvikling. Skriv kort om deg selv og hvorfor akkurat du passer til dette oppdraget! 

Er du interessert så ta kontakt med jane@stf.no innen 26.mai.

Jane Byberg
Leder for aktivitet og folkehelse


52 hverdagsturer i Stavanger. 48. Hillevågsturen. Hillevåg Arbeidsgård.
52 hverdagsturer i Stavanger. 48. Hillevågsturen. Hillevåg Arbeidsgård. Foto: John Petter R. Nordbø

Annonse

Skrevet av Helene Seglem 20. mai 2021