Arkivert artikkel!

Artikkelen er ikke lenger aktiv og innholdet kan derfor være utdatert.

Prosjektleder inkludering

Foto: Marius Vervik

STF søker dyktig prosjektleder til inkluderingssatsing

STF er Sørvestlandets største friluftsorganisasjon med 27.000 medlemmer og en omfattende virksomhet. Foreningen er tilsluttet Den Norske Turistforening, og er den tredje største av medlemsforeningene i DNT målt etter medlemstall, og nest størst målt i omsetning. Foreningen har de senere årene hatt et klart fokus på folkehelse, og på å øke tilbudet av lavterskelaktiviteter. Veksten i aktivitetstilbudet skal i «Mål og strategiperioden 2019–23» spesielt skje innen områdene Bynært friluftsliv og inkludering. Som en bærebjelke for foreningens virksomhet nedlegges det hvert år minst 55 årsverk med frivillig arbeid.

Stillingen er nyopprettet med 3 års varighet. Stillingen vil være delt mellom utendørs aktivitetsledelse og administrativt arbeid. Arbeidsoppgavene er knyttet til STFs satsing på bynært friluftsliv og inkludering, og vil ha kontor i Stavanger. 50% av stillingen vil være direkte koblet opp til et nytt prosjekt i samarbeid med Flyktningeseksjonen. To dager i uken skal STF tilby arbeidstrening og en felles arena for nettverksbygging for deltakere i introduksjonsprogrammet som er i norskopplærig. Den andre halvdelen skal brukes til å opprette inkluderende møteplasser i området med levekårssatsing i Stavanger.

Arbeidsoppgavene vil være varierte. Vi ønsker oss en allsidig og friluftinteressert person med gode sosiale egenskaper og stor gjennomføringsevne. Kjennskap til vår organisasjon og vårt tilbud er en fordel.

Vi ser etter en person med følgende egenskaper:

 • Du må være inkluderende, ansvarsfull, sosial og ta utfordringer på strak arm
 • Erfaring fra flerkulturelt arbeid og/eller arbeid med flyktninger vil være en fordel
 • Kunne engasjere, rekruttere, motivere og begeistre frivillige
 • Jobbe selvstendig og ha stor gjennomføringsevne
 • Ha praktisk sans, og evne til å se løsninger
 • Er vant til å tilbringe tid ute, i allslags vær
 • Du liker mennesker og er en god pedagog
 • Oppfølging av foreningens kontakt mot DNT og andre samarbeidspartnere
 • Erfaring fra prosjektjobbing/ledelse
 • Rapportere og skrive søknader
 • Gode IT kunnskaper

En del møter blir lagt til kvelder og helger.
Stillingen rapporterer til leder for aktivitetsavdelingen. Tiltredelse snarest innen 1.oktober.

Lønn etter avtale.

Søknadsfrist 16.juni.
Søknad med CV sendes via søkeportalen på finn.no; https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=148898556.


For mer informasjon om STF, se: www.stf.no  For mer informasjon om stillingen, kontakt leder for aktivitetsavdelingen Jane Byberg på telefon 936 09 611, evt. e-post jane@stf.no

Foto: Marius Dalseg Sætre

Annonse

Skrevet av Jane Byberg 3. juni 2019