Fra grønn oase til ørken?

Befaringen langs Storåna 26. juni i forbindelse med utbyggingsplanene for Storåna kraftverk samlet over 20 personer. Kikkerten ble flittig brukt for å se på de mange fossene som detter ned langs de bratte fjellsidene.
Befaringen langs Storåna 26. juni i forbindelse med utbyggingsplanene for Storåna kraftverk samlet over 20 personer. Kikkerten ble flittig brukt for å se på de mange fossene som detter ned langs de bratte fjellsidene. Foto: Emily Halvorsen

Naturopplevelsene langs turstien fra Nes til Viglesdalen kan bli kraftig redusert dersom utbygging av Storåna kraftverk og regulering av Hiavatnet blir en realitet.

I regi av NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) deltok turistforeningen nylig på en befaring langs turstien fra Nes til Viglesdalen. Med på befaringen var også grunneiere og representanter fra Fylkesmannen, FNF Rogaland og Lyse. Formålet med turen var å vurdere søknaden fra Clemens Kraft AS om tillatelse til å bygge Storåna kraftverk og regulere Hiavatnet.

Stor skepsis

Søknaden har vært gjennom flere høringsrunder, og nærmere 25 instanser har kommet med sine uttalelser. Det er langt fra alle grunneierne som er like begeistret for utbyggingsplanene, og skepsisen er stor innenfor FNF og turistforeningen.

– Det er tragisk for miljøet, naturopplevelsene og de mange turgåerne som årlig går til Viglesdalen dersom Storåna nærmest blir tørrlagt og Hiavatnet senkes med 1,5 meter, sier Ann Kristin Kro, STFs representant innenfor naturvern, og som var med på befaringen.  
​​​​​​​
Les mer om saken på NVEs sider.

Populært turmål

Viglesdalen turisthytte er en av STFs mest besøkte selvbetjente hytte. I 2016 overnattet 1 222 personer på hytta. Kapasiteten på anlegget er i dag sprengt, og STF arbeider aktivt for å fullføre planene om å bygge ei ny hytte for enden av Viglesdalsvatnet.

Det vil derfor være meget synd for alle fotturistene dersom kraftverksplanene blir satt ut i livet. Den populære turtraseen fra Nes til Viglesdalen er en opplevelse i seg selv. Turen går på en fascinerende driftevei som ble bygget av svenske slusker tidlig på 1900-talet. Ruten går på sørsiden av Storåna og forbi Sendingsfossen, Hiafossen og Granefossen. De mange fossene, strykene, kulpene, krokete furutrærne og sporene etter tidligere generasjoners slit, gjør fjellturen til en attraksjon.

Visshet før jul

Storåna kraftverk vil kreve ny vei fram til kraftstasjonen og deponi for massene i forbindelse med sprenging av den 2,5 km lange tunellen fra Hiavatnet til kraftverket. Bygda Nes vil endre karakter og få skjemmende sår i naturen.  

NVE regner med å ferdigbehandle søknaden innen jul dette året.

Ann Kristin Kro foran den mektige Hiafossen.
Ann Kristin Kro foran den mektige Hiafossen. Foto: Emily Halvorsen
På stupet for å kunne se ned til Storåna.
På stupet for å kunne se ned til Storåna. Foto: Emily Halvorsen

Annonse

Skrevet av Torgunn Skrudland 3. juli 2017