Grønnere Sandnes - med din hjelp!

LÅVENDE SAKER: Hjelp oss å overbevise politikerne om at friluftslåve på Gramstad er en god investering.
LÅVENDE SAKER: Hjelp oss å overbevise politikerne om at friluftslåve på Gramstad er en god investering.

"En liten investering som kommer svært mange til gode", er Sandnes-rådmannens begrunnelse for å gi STF 3 millioner kroner til å gjøre Sandnesmarka enda flottere i 2015. Siste hinder er budsjettforhandlingene - snakk med en lokalpolitiker denne uka! 

Stavanger Turistforening ivrer for å bruke Friluftslivets år 2015 til nødvendig videreutvikling av stinett og friluftsfasiliteter i populære Sandnesmarkå. Til glede for enda større brukergrupper, samt å profilere markå som Nord-Jærens fremste område for rekreasjon og friluftsliv. Rådmannen i Sandnes er skjønt enig, og har innstilt på å støtte arbeidet med 3 millioner kroner i budsjettet for 2015. I et folkehelseperspektiv er dette svært godt investerte kroner på lønnsom forebygging av helseproblemer, i stedet for kostbare "reparasjoner" grunnet inaktivitet. 

Hjelp oss å hjelpe! 

Gitt at rådmannens innstilling blir politisk vedtatt kommende uke, utbedres området mellom Ruten og Dalsnuten for totalt 7,4 millioner kroner - inkludert STFs egenandel, dugnadsinnsats og spillemidler. Men først må politikerne stemme for innstillingen - så her er alle gode krefter velkomne til å bidra! Kjenner du en Sandnes-politiker så slå av en prat denne uken og fortell vedkommende hvor utrolig mye livskvalitet, folkehelse, tiltrekkingskraft og til syvende og sist sparte helsemillioner Sandnes får igjen for en beskjeden investering i grønn turglede:

  • Utbedring av stien i Gramstad-Dalsnuten-Lifjell-området. Delvis steinlegging av stien til Dalsnuten ved hjelp av sherpaer. 
  • Bygging av friluftsfolkets hus: Enkel låve på Gramstad-tunet for å gi ly for publikum under større arrangementer og i dårlig vær. 
  • Anlegge Tursti nummer 1 - fra Ruten/Vågen til Gramstad og Dalsnuten over Ulvanut. Åpnes som ny trasé for 7-nutsturen fra 2015
  • Praktbok "Sandnesmarkå" som forteller om naturen, kulturen og friluftsmulighetene rett utenfor stuedøra til innbyggerne i Sandnes.

God Sandnes-reklame

Her er rådmann Bodil Sivertsens begrunnelse for å ville inngå partnerskap med STF gjennom Friluftslivets år 2015 - ta gjerne argumentene videre: 

"Sandnes kommune er så heldige å ha mange flotte naturområder som hele befolkningen på Nord-Jæren kan benytte seg av. Det utpekte området Gramstad-Dale-Lifjell er nok det mest besøkte. Dette bærer tilstanden på stinettet preg av en del steder. Rådmannen synes derfor det er gledelig at STF tar initiativ til en bedrre tilrettelegging her, samt å bygge opp låven som forbedre muligheten for arrangementer også i litt dårlig vær. Dette vil være en liten investering som kommer svært mange til gode. Tiltakene vil være svært god reklame for Sandnes som god by å bo i, og som turistmål."

Takk for hjelpen! 

Annonse

Skrevet av Trine Djuvik Haaland 13. november 2014