Utlysning - medlemmer til styre og råd i STF

Stavanger turistforening sitt administrasjonsbygg ligger sentralt til i Kannik.
Stavanger turistforening sitt administrasjonsbygg ligger sentralt til i Kannik. Foto: Odd Inge Worsøe

Stavanger Turistforening skal avholde valg på styre og råd. Om du eller noen du kjenner kan være aktuelle til å påta seg en slik oppgave ønsker valgkomiteen å høre fra deg.

Svært mye av arbeidet i STF er basert på dugnadsinnsats. Også den øverste ledelsen av foreningen, med styret og rådet, er bemannet med frivillige som ønsker å gjøre en innsats for foreningen. Styret er foreningens øverste organ mellom årsmøtene, og har viktige oppgaver med ledelsen av hele foreningens arbeid. I særlig viktige saker rådfører styret seg med rådet.


Nye kandidater

Valgkomiteen søker etter å finne fram til kandidater med relevante kvalifikasjoner i forhold til foreningens behov. Videre er det ønskelig å ha med personer med et bredt kontaktnett. Kandidatene må være villig til å bruke tilstrekkelig tid til arbeid i styre/råd. Det tilstrebes en geografisk fordeling blant styrets medlemmer, og en rimelig fordeling mellom kvinner og menn.


Send inn forslag

På foreningens årsmøte 21. april 2016 skal det velges styre og råd. For å kunne vurdere aktuelle kandidater ønsker valgkomiteen forslag innen 18. januar 2016.

Om du har spørsmål, eller ønsker å foreslå noen kandidater kan du ta kontakt med en av valgkomiteens medlemmer, eller med daglig leder i STF som er sekretær for komiteen:


Valgkomite:


      Daglig leder Preben Falck, preben@stf.no, tlf. 992 48 007 

Annonse

Skrevet av Torgunn Skrudland 10. desember 2015