STF ønsker å bygge turisthytte i hummerpark på Kvitsøy

ILLUSTRAJON: Slik kan den nye og maritime hytta bli se ut.
ILLUSTRAJON: Slik kan den nye og maritime hytta bli se ut. Foto: Arkitektkontoret Schelderup & Gram

STF jobber for å bygge ei helt annerledes og maritim turisthytte på et skjær på Kvitsøy. Skjæret har en lang historie som hummerpark midt i havgapet. 

I dag er det bare grunnmuren igjen av den tidligere hummerparken Haalandsparken på Ådnøyskjæret på Kvitsøy. I fremtiden kan det bli ei ny og helt annerledes turisthytte midt i havgapet, godt tilrettelagt for ankomst med kajakk. Arbeidet med en eventuell ny turisthytte ses i sammenheng med fremtidig bruk av to av de andre hummerparkene i øykommunen. 

Mulighetsstudien «Havets katedraler» omhandler tre av totalt seks hummerparker på Kvitsøy i Rogaland: Bjellandparken (1902), Ydstebøparken (1931) og den tidligere Haalandsparken (1947) på Ådnøyskjæret. Studien er utført av Arkitektkontoret Schjelderup & Gram på bestilling fra de tre eierne av parkene: Karmsund Maritime Kvitsøy AS v/ Ann Helen Hystad, Stavanger Turistforening
v/ Preben Falck og Bjellandparken AS v/ Ole Christian Meldahl, finansiert gjennom tilskudd fra Riksantikvaren. 

Studien inngår i Kvitsøy kommunes overordnede prosjekt Levende kystkultur, som etter planen skal gjennomføres i årene 2022-2025. Prosjektets uttalte hovedformål er «å ivareta Kvitsøys kulturminner og kulturmiljø på en bærekraftig måte, slik at disse kan spille en positiv rolle i samfunnsutviklingen». Hele studien finner du her. 

Ved Ådnøyskjæret, like vest for Ådnøyas sydspiss, finner man kun rester av Haalandsparken fra 1947. Parken dekket en gang et sjøbasseng på omkring 670 m², men ble totalskadd i en vinterstorm i 1994. «Stormen slo inn en vegg og hele muren, slik at parken stod helt åpen og hummeren (totalt 2,4 tonn) kunne krype ut i det fri», kunne tidligere eier Kjell Meling fortelle.

I dag foreligger det en opsjonsavtale mellom eier og Stavanger Turistforening om kjøp av skjæret og ruinen. STFs visjon er å etablere en ny, maritim turisthytte over ruinene.

Høsten 2021 utarbeidet Arkitektkontoret Schjelderup & Gram as et skisseprosjekt for en turisthytte på Ådnøyskjæret, på vegne av STF. Målgruppen er primært «myke trafikanter», de som kommer med kajakk, kano eller lette båter fra Frilager eller andre grupper på padletur i eller innom øyriket. Skisseprosjektet, slik det foreligger i dag, viser et arealbehov på rundt 120 m² til overnatting og opphold, og med kapasitet på 22 senger.

De besøkende skal oppnå et minimum av beskyttelse og komfort for å overnatte i nærkontakt med naturen, slik vi kjenner det fra de mange fjellhyttene. Fra det åpne kystlandskapet vil besøkeren kunne padle inn under tak, legge til ved flytebryggen og legge fra seg kajakken og komme seg inn til varme, mat og hvile.

Neste skritt på veien mot en eventuell ny turisthytte blir styrebehandling av om foreningen skal benytte seg av kjøpsopsjonen eller ikke. Dette kommer opp i styremøte rett etter sommeren. 

Annonse

Skrevet av John Petter Nordbø 28. juni 2022