Velkommen til årsmøte 21. april

Foto: Odd Inge Worsøe

Endelig kan vi møtes til et fysisk årsmøte igjen! Nå kan du som medlem være med å påvirke hvordan Stavanger Turistforening skal jobbe fremover. 

Etter to år med digitale årsmøter skal vi igjen samles under samme tak. Sett av datoen i kalenderen! Årsmøtet er en gyllen anledning til å bli kjent med arbeidet som skjer i foreningen, til å møte tillitsvalgte og ansatte og å påvirke hva Stavanger Turistforening skal gjøre fremover. 

Møtet blir 21. april kl. 18.00 i Sparebank 1 SR-Banks lokaler i Finansparken i Stavanger.

Det blir ikke påmelding, det er bare å møte opp for medlemmer.

Har du glemt å fornye medlemskapet? Sjekk om du er medlem her

Dagsorden: 

 1. Godkjenning av innkalling og behandlingsmåte.
 2. Beretning om foreningens virksomhet i driftsåret som inntatt i årsmeldingen. Årsmelding med styrets beretning og regnskap finner du her. 
  • Forslag: Årsmøtet godkjenner styrets årsberetning for 2021.
 3. Revidert regnskap.
  • Forslag: Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2021.
 4. Valg av leder, nestleder, styremedlemmer, vararepresentanter, rådsleder, rådsmedlemmer og valgkomite.
  • Forslag: Det gjøres valg i samsvar med valgkomiteens innstilling. Innstillingen finner du her. 
 5. Valg av revisor etter innstilling fra styret.
  • Forslag: Tor-Ove Grøtteland gjenvelges som foreningens revisor.
 6. Innkommet forslag. Les forslaget og styrets innstilling her
  • Forslag: Styret anbefaler årsmøtet å ikke støtte Pål Mitsems forslag.
 7. Utdeling av dugnadspris.

Se fullstendig innkalling og styrets innstilling her

Etter årsmøtet blir det gitt en orientering om foreningens arbeid og kommende prosjekter.

Annonse

Skrevet av John Petter Nordbø 15. april 2022