Jubel - ingen monstermaster over Lifjell og Lutsi!

I går kom den fantastiske nyheten om at Statnett og Lyse fraviker sine opprinnelige planer om monstermaster gjennom Nord-Jærens største rekreasjonsområde. Hensynet til naturen gikk foran!

Denne flotte fjellkjeden ble heldigvis skånt for monstermaster. Utsikt mot Lifjell fra Ullandhaug.
Denne flotte fjellkjeden ble heldigvis skånt for monstermaster. Utsikt mot Lifjell fra Ullandhaug. Foto: Kjell Helle Olsen

Det er med stor lettelse vi mottok nyheten om at Statnett og Lyse likevel ikke vil bygge kraftlinje gjennom de svært viktige naturområdene ved Lutsivassdraget og over Lifjell.

Statnett vil nå vurdere en trase der linjen føres langs eksisterende høyspentlinjer lenger sør mot trafostasjonen på Stokkaland i Sandnes, og med en mindre forsyningslinje fra Sandnes til Stavanger. Statnett beskriver selv at dette blir et bedre alternativ, og antagelig er det også en billigere løsning.

Det er mange som har kjempet mot de opprinnelige planene med kraftlinjer over Lutsi og Lifjell, men vi må spesielt trekke fram Elrisk. Med Eivind Sandsmark i spissen kom Elrisk med forslaget om en alternativ trasé via Stokkaland i Sandnes, nesten identisk med den løsningen Statnett og Lyse nå går for. Stavanger Turistforening, Naturvernforbundet og en rekke andre støttet tidlig dette forslaget, og har holdt fast ved det gjennom hele prosessen. Vi opplever at det har vært en region som har stått samlet for å unngå store naturinngrep i sentrale friluftsområder. En stor takk til Sandnes bystyre som har stått støtt i denne saken, og vært helt klare på at de ville bevare Lusti og Lifjell. Hurra! 

Les nyheten i Stavanger Aftenblad: En gledens dag for naturelskere.

Utsikt fra Lifjell mot Gandsfjorden og Stavanger. Et yndet utsiktpunkt for både hund og hundeeier.
Utsikt fra Lifjell mot Gandsfjorden og Stavanger. Et yndet utsiktpunkt for både hund og hundeeier. Foto: Odd Inge Worsøe

Annonse

Skrevet av Anne Katrine Lycke 26. november 2015