Utlysning råds- og styremedlemmer 2022

Stavanger Turistforening ser etter kandidater til styre og råd.
Stavanger Turistforening ser etter kandidater til styre og råd. Foto: Anne Katrine Lycke

Stavanger Turistforening skal avholde valg av styre og råd. Om du eller noen du kjenner kan være aktuelle til å påta seg en slik oppgave ønsker valgkomiteen å høre fra deg.

Frivillig arbeid er en bærebjelke i foreningens virksomhet. Hvert år legger våre frivillige ned dugnadsarbeid tilsvarende minst 50 årsverk. Også den øverste ledelsen av foreningen, med styret og rådet, er bemannet med frivillige som ønsker å gjøre en innsats for foreningen. Styret er foreningens øverste organ mellom årsmøtene, og har viktige oppgaver med ledelsen av hele foreningens arbeid. I særlig viktige saker rådfører styret seg med rådet. 

Valgkomiteen søker kandidater som har relevante kvalifikasjoner for foreningens behov. Turistforeningen er for alle. I naturen er vi alle like, uavhengig av hva du tror på, hvem du elsker eller hvordan du ser ut. Derfor jobber vi for et mangfoldig og inkluderende friluftstilbud der alle er velkomne. Kandidatene må være villig til å bruke tilstrekkelig tid til arbeid i styre/råd. Det tilstrebes en geografisk fordeling blant styrets medlemmer, og en rimelig fordeling mellom kvinner og menn. Videre er det ønskelig å ha med personer med et bredt kontaktnett, samt finansiell og flerkulturell kompetanse.​​​​​​​ 

På foreningens årsmøte 21. april 2022 skal det velges styre og råd. For å kunne vurdere aktuelle kandidater ønsker valgkomiteen forslag innen 20. februar 2022. 

Om du har spørsmål, eller ønsker å foreslå noen kandidater kan du ta kontakt med daglig leder i STF som er sekretær for komiteen på mailadresse: preben@stf.no.

Valgkomite:

Kari Gro Johanson, kjohan@sus.no, tlf 913 92 284

Edward Prestholm, eprestholm@gmail.com , tlf 958  88 153

Pål Andersen, nyhetsmailerpaal@gmail.com, tlf 412 63 756

Preben Falck (sekretær), preben@stf.no, tlf. 992 48 007

Annonse

Skrevet av Helene Seglem 5. januar 2022