Stor guide: 19 turer du kan ta toget til

Langs jærkysten får du oppleve at kilometerlange strender møter de endeløse blå viddene. Dette bildet er fra Brusanden.
Langs jærkysten får du oppleve at kilometerlange strender møter de endeløse blå viddene. Dette bildet er fra Brusanden. Foto: John Petter Nordbø

Med tog kommer du deg enkelt og miljøvennlig ut på tur. Her får et lass med gode turtips fra Klepp i nord til Egersund i sør. 

Vi er heldige som kan reise med Jærbanen mellom Stavanger og Egersund. Med tog slipper du å kjøre selv, du trenger ikke å tenke på parkeringsplass og du reiser også med det grønneste transportmiddelet. Langs hele Jærbanen venter den ene turperla etter den andre på å bli oppdaget. I samarbeid med Go-Ahead har vi samlet 19 ulike tips som tar utgangspunkt fra stasjonene underveis. Her er vår guide til togvennlige jærturer!  

Øksnavadporten stasjon             


Tinghaug i Klepp
Tinghaug i Klepp Foto: Hermund Haugland

1. Med tog til Tinghaug

Tinghaug er det høyeste punktet i Klepp kommune med sine 102 moh. Fra dette utsiktspunktet hadde tingmennene i gammel tid god oversikt over området når de holdt tingmøte. Tinghaug er rikt på fornminner og gravhaugene Krosshaug, Grønhaug og Dysjane er verdt et besøk. Underveis passerer går du også langs Frøylandsvatnet, og rusler forbi lune viker og vakre kulturlandskap. 

2. Orstadrunden

En fin 7,2 km rundtur på Orstad, der du går langs Gamle Orstadveg. Denne gamle veien var en viktig ferdselsåre over Jæren, og du kan fremdeles finne spor etter den. Løypa leder deg også langs Figgjoelva. I denne delen av elva lever det fremdeles elveperlemusling, en art som jærbuen fisket i store mengder på jakt etter perler i gamle dager. I dag er muslingen truet og fredet. 

Klepp stasjon

Frøylandsvatnet er en kjært turmål for mange jærbuer.
Frøylandsvatnet er en kjært turmål for mange jærbuer. Foto: Odd Inge Worsøe

3. Engelsvollturen

Denne rundturen går hovedsakelig langs grusveier, og passer også for rullestol. En god del av turen går langs Frøylandsvatnet, som jærdikteren Torvald Tu kalte «Guds venleiksauge mellom Klepp og Time». Langs Frøylandsvatnet kan du få øye på toppand, stokkand, sothøne, og er du heldig er også den flotte brunnakkeanda på plass.

Midgardsormen knytter sammen øst- og vestsiden av Frøylandsvatnet.
Midgardsormen knytter sammen øst- og vestsiden av Frøylandsvatnet. Foto: Odd Inge Worsøe

4. Midgardsormen i Frøylandsvatnet

Sør for Klepp stasjon bukter brua Midgardsormen seg over Frøylandsvatnet og binder sammen Klepp og Kvernaland. Ved byggingen av brua ble områdene på begge sider av vatnet enda mer tilgjengelig for turfolket. Brua knytter sammen Sandtangen og turstiene på vestsiden med Njåskogen på østsiden. Denne turen følger Ole Brumms motto: «Ja, takk, begge deler.» 

Bryne stasjon

Sandtangen ligger tett inntil Bryne, og er et velbrukt område for utendørsaktivitet.
Sandtangen ligger tett inntil Bryne, og er et velbrukt område for utendørsaktivitet. Foto: Odd Inge Worsøe

 5. Sandtangen – Re

Sandtangen er det største friluftsområdet på Bryne. Brynes Vel eier og forvalter området til beste for innbyggerne. Her er det både lysløype og trimpark, og en haug med stier. Både i skogen, rørskogen og vannet ellers er det et yrende fugleliv. Lyden av fuglene er balsam for sjelen, så her er det bare å komme seg ut og nyte!

6. Kolheia

Fin rundtur i bynære omgivelser på Bryne. Underveis passerer du boligområder, skoler og barnehager. Navnet Kolheia kommer trolig av det gammelnorske ordet «kòl» som betyr trekull, og «heidr», som betyr ubygd land, hei. Det skulle tyde på at dette var et øde område der en i fjern fortid drev med kullbrenning. Det er det kanskje ikke så lett å tenke seg i dag!

Nærbø stasjon

Audamotlandsgarden hører til Jærmuseet og ligger tett inntil Hanabergmarka.
Audamotlandsgarden hører til Jærmuseet og ligger tett inntil Hanabergmarka. Foto: Ragnar Egeland

7. Dalabekken – nærtur i Hå

Nærbøparken er et yndet utfartssted for folk fra fjern og nær, og det med god grunn. Vi anbefaler å rusle langs vannet og studere de mange og eksotiske fuglene. Her er det ulike hønseraser, gjess, ender, svaner og påfugler. I parken er det også ei 700 meter lang aktivitetsløype du kan teste på turen. Vår turløype tar deg også med videre rundt i nabolaget, mellom boligfelt og bondegårder. Total lengde er 4,7 km. 

8. Hanabergmarka – nærtur i Hå

Kort, men flott tur som også passer for rullestol. Her er det tre ulike varianter for en rundtur i Hanabergmarka: den søre, den midtre eller den nordre turen. Hanabergmarka er et friområde som hører til Jærmuseet. Her er mange fornminner, kulturminner og gravhauger. Arealet er i dag et åpent landskap. Før du kommer til selve marka kan du gå gjennom et skogholt med hele 23 ulike treslag.

Varhaug stasjon

La tankene vandre mens du rusler langs Brattlandsåna.
La tankene vandre mens du rusler langs Brattlandsåna. Foto: Anne Katrine Lycke

9. Brattlandsåna – nærtur i Hå

Brattlandsåna ligger like nord for bebyggelsen på Varhaug. Stien er gruset opp og passer godt for barnevogn og rullestol. På turen langs elva kan du nyta, se og høre at vannet renner. Du kan også sette deg på flere benker og studere vannføringen. Brattlandsåna er en del av Varhaugelva. Nedslagsfeltet til elva er 26,29 kvadratkilometer, og i et normalår renner det 36 millioner kubikkmeter vann fra Varhaugelva og ut i sjøen. 


10. Kongevegen – Hå gamle prestegard til Varhaug gamle kirkegård

Dette er kulturvandring på sitt ypperste! På denne turen får du himmel og hav som følgesvenn. Langs Jærkysten kan du følge tråkk etter folk og fe gjennom mange tusen år. Spor av blant annet den forhistoriske «holvegen» og den historiske Kongevegen fra 1600-tallet følger delvis turveien som har fått navnet «Kongevegen». Noen av de gamle sporene er fremdeles synlige. Strandsonen er svært rik på kulturminner og hele området er beskyttet som landskapsvernområde.

Vigrestad stasjon

Denne gapahuken er et slags jærhus i miniatyr, og ligger i Haugstadskogen.
Denne gapahuken er et slags jærhus i miniatyr, og ligger i Haugstadskogen. Foto: Anne Katrine Lycke

11. Haugstadskogen – nærtur i Hå

Hva med en gapahuk i ekte jærhusstil? Dette er en tur med med anledning til å oppleve kontraster mellom heftig blåst og vindstille, lys og mørke. Langs veien følger du turveier, sykkel- og gangveier og i tillegg, om du ønsker det: smale, mørke stier i skogen. Ta toget til Vigrestad og gå på oppdagerferd i skogen. Perfekt for barn.

Brusand stasjon


12. Berusende på Brusanden

En av Norges fineste sandstrender heter Brusanden og er 7 km lang. Den kritthvite sandstranden med sitt egenartede natur- og kulturlandskap er vernet som landskapsvernområde. Det er ikke uten grunn! Her er et av de mest markerte og tydelige geologiske landskapsskillene vi har i Norge: overgangen fra knauselandskapet i Dalane, til det flate lav-Jæren nordover fra Brusand. Dette er et nasjonalt enestående og helhetlig sanddynelandskap med stor kontrast til landskapet i sør. Vår tur starter på Brusand stasjon og fortsetter til Ogna.

Kvassheim fyr.
Kvassheim fyr. Foto: Odd Inge Worsøe

13. Kvassheim fyr – Ogna

Turen tar deg fra Jæren til Dalane, og starter ved det populære friluftsfyret på Kvassheim. Videre bærer det sørover på gressdekke og rullesteinsstrand, før sandstranden dukker opp etter ca. 1 km. Ved Holmastø møter du et sjarmerende naustmiljø lunt plassert mellom store steiner. Dette er et ideelt sted å ta matpausen. 

Ogna stasjon

14. Langs Jærens kyst fra Ogna til Sirevåg

Opplev landskapet skifte fullstendig karakter. Overgangen fra de nesten endeløse viddene med dyrka mark og stein på Jæren til de skrinne og knortete fjellknausene i Dalane er tydelige i dette området. Et absolutt høydepunkt på turen er når du følger Ognasanden til endes mens du nyter synet av det skiftende lyset, lyden av måkeskrik og sandens myke underlag. 

15. Vestlandske hovedvei fra Ogna til Hegrestad

Bytt ut strendene med kupert fjellandskap! Dette er en vandring i veihistorie. Veien ble bygget over Hegrestadfjellet som ridevei rundt 1810. Rideveien ble i 1820 utvidet slik at den kunne kjøres med karjol. Fra 1843 inngikk veien som et ledd i den såkalte Vestlandske hovedvei. I slutten av 1930-åra ble veien betraktet som helt ubrukelig og tvangsarbeidere fra Opstad bygget ny vei fra Tengs til Ogna. Denne ble tatt i bruk i 1940. Veiarbeidet ble utført på akkord til en daglønn som var mellom kr 1,00 og 1,25. I dag er det en fin tur på flott grusvei. Turen går mye opp og ned og kan nok være tung for små bein. Dette er også en tur som kan gjennomføres med sykkel selv om en nok må beregne å stige av i de bratteste bakkene. Underveis ligger mange fine småvann som innbyr til bading og fiske.


Sirevåg stasjon

Krigshistorien kommer nært innpå når du rusler rundt i det godt bevarte anlegget på Vedafjell.
Krigshistorien kommer nært innpå når du rusler rundt i det godt bevarte anlegget på Vedafjell. Foto: Anne Katrine Lycke

16. Vedafjell – nærtur i Hå

Krigshistorien blir både levende og nær på Vedafjell. Kanoner, kaserner og soldater er for lengst borte, men anlegget er fremdeles i så god stand at det er lett å kjenne på krigens alvor. Vedafjell-anlegget ble bygget av tyskerne som en del av «Festung Norwegen». Okkupasjonsmakten sprengte store hull og ganger i fjellknausene, og murte igjen med sement der det var nødvendig. Ta med lommelykt, og dra på oppdagelsesferd i gangene. Det er spennende, spesielt i skumringen! 


Hellvik stasjon 

17. Fra Hellvik til Egersund langs den gamle Jærbanen

I perioden 1874 til 1878 ble Jærbanen mellom Stavanger og Egersund anlagt. Gjennom det kuperte terrenget mellom Hellvik og Egersund buktet den smalspora banen seg frem mellom knauser og tjern, inntil den ble omlagt i forbindelse med etablering av Sørlandsbanen i 1944. Etter dette ble nesten hele den gamle jernbanetraseen liggende ubrukt og forfalle i over 40 år. I dag fremstår den gamle Jærbanen mellom Hellvik og Egersund som en av distriktets flotteste og mest innholdsrike tur- og sykkelveier. Som turgåer eller syklist kan du nå glede deg over flotte utsiktspunkt, vekslinger mellom åpne lyngmarker, lune skogteiger og vakker skjærgård, høye fjellskjæringer, mektige steinfyllinger og mange spor fra den gamle jernebanehistorien. 


Egersund stasjon 

Vannbassengan er et mye brukt turområde utenfor Egersund.
Vannbassengan er et mye brukt turområde utenfor Egersund. Foto: Jane Byberg

18. Vardberg i Egersund

Dra på topptur rett fra stasjonen i trivelige Egersund! Vardberg er en fjelltopp i Eigersund kommune. Den har en høyde på 125 meter over havet. På toppen venter praktfull utsikt over byen og innseilingen til havna. Ta gjerne avstikkeren til helleristningene fra yngre bronsealder underveis på turen. 

19. Vannbassengan i Egersund

Området har navnet etter det gamle vannverket som i mange år forsynte egersunderne med vann. I dag skaper både bassengene og de gamle steinsatte kanalene spenning og variasjon i skogsmiljøet. På grunn av beliggenhet, natur og brukervennlig tilrettelegging er Vannbassengan i dag et av de mest brukte friluftslivsområdene i Dalane. Her er det flere merkede rundturer å velge mellom.


Frister det å dra på tur? 

Et godt tips er å kjøpe 24-timersbillett. Da kan du hoppe av og på toget så mye du vil. På helligdager, i helgene og etter klokken 17.00 på hverdager kan inntil to voksne og tre barn reise sammen på én og samme 24-timersbillett for voksne. Billetten gjelder også for andre kollektivtilbud i Rogaland som Kolumbus kjører. Det gjør det enkelt å komme seg videre fra stasjonen med buss.

Fakta om Jærbanen

Jærbanen er jernbanestrekningen mellom Stavanger og Egersund og en del av Sørlandsbanen. Jærbanen er det nest største togmarkedet i Norge, etter lokaltrafikken i Oslo-området. Jærbanen har nesten dobbelt så mange passasjerer som lokaltrafikken i Trondheims-området og Bergens-området til sammen. Det er Go-Ahead som kjører tog på denne strekningen.

Foto: John Petter Nordbø

Annonse

Skrevet av John Petter Nordbø 17. november 2021